Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 1 tháng 2 năm 2023
English
a A
Ngày 30/11/2018-14:30:00 PM
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, trong thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành, địa phương có ý kiến đối với Dự thảo nêu trên, trong đó cần nêu rõ:

- Thống nhất hay không thống nhất với lộ trình của từng mục tiêu. Trong trường hợp không thống nhất, cần nêu rõ lý do và đề xuất lộ trình thay thế (nếu có).

- Bổ sung lộ trình phù hợp đối với các chỉ tiêu (nếu có).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin gửi kèm theo dự thảo bản phân công chủ trì thực hiện lộ trình và Dự thảo Danh mục chỉ tiêu thống kê thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững Việt Nam để Quý Cơ quan sử dụng trong quá trình rà soát Dự thảo Lộ trình.

Ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp đối với Dự thảo xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 15 tháng 12 năm 2018 để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ. (File mềm công văn xin gửi về địa chỉ: thanhnganguyen311@gmail.com). Thông tin chi tiết xin liên hệ: chị Nguyễn Thị Thanh Nga, điện thoại: 02437474825 hoặc 0988425531./.


File đính kèm:
Du_thao_quyet_dinh.docx
Lo_trinh_xin_y_kien.xls
Du_kien_phan_cong.docx
Du_thao_Danh_muc.xls

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 20668
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.