Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 14/12/2018-17:25:00 PM
Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới
(MPI) - Ngày 14/12/2018, tại thành phố Vinh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua "Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng.
Thứ trưởng Vũ Đại Thắng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho biết, được khởi động từ năm 2012, phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” được toàn Ngành hưởng ứng, tham gia tích cực và đạt nhiều kết quả khả quan.

Thực hiện Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, ngày 15/10/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1329/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” và đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành.

Trong giai đoạn 1 của Chương trình (2011-2015), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo chương trình nông thôn mới và chính quyền cấp huyện, xã ở 3 tỉnh: Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An tiến hành khảo sát, xác định nhu cầu hỗ trợ, lên phương án chỉ đạo sớm giúp 3 xã điểm (xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đạt các tiêu chí nông thôn mới, theo đúng nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo quốc gia đã giao cho Bộ về chỉ đạo điểm mô hình.

Đối với giai đoạn này, phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề ra 36 nhiệm vụ cụ thể, gắn với từng đơn vị trong Ngành theo 3 nhóm gồm công tác chỉ đạo, tuyên truyền phong trào thi đua; xây dựng cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực trong và ngoài nước xây dựng nông thôn mới và nhóm xây dựng, chỉ đạo điểm mô hình giúp các địa phương, các xã sớm đạt được các tiêu chí về nông thôn mới.

Trong công tác huy động nguồn lực, xây dựng cơ chế, chính sách, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã huy động trực tiếp được 50 nghìn tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2013; giai đoạn 2014 - 2016, Bộ đã tham mưu cho Chính phủ, báo cáo Quốc hội cho chủ trương về phát hành 15 nghìn tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ đầu tư thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua. Đơn cử như Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định đã huy động các doanh nghiệp địa phương tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, đầu tư vào nông nghiệp với nguồn vốn trên 600 tỷ đồng trong lĩnh vực may mặc, chế biến lâm sản, sản xuất gạch... giải quyết việc làm cho 3.700 lao động địa phương; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai từ năm 2012 đến tháng 6/2014 đã thu hút thêm gần 40 nghìn lao động, trong đó có trên 10 nghìn lao động từ khu vực nông thôn... Trong công tác chỉ đạo điểm, các xã điểm được chọn đều đạt được nhiều kết quả tích cực trong đó xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa và xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng trao Cờ thi đua cho các tổ chức đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ảnh: MPI

Để tiếp tục thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã ban hành Quyết định số 1436/QĐ-BKHĐT ngày 04/10/2016 về Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 với các chỉ tiêu: 100% các đơn vị thuộc Bộ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các địa phương tiếp tục đăng ký thi đua tham gia triển khai phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Đến năm 2020, 100% đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ đăng ký thi đua trong phong trào “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; Đến năm 2020, 100% đơn vị chỉ đạo điểm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành cơ bản các tiêu chí nông thôn mới.

Theo đó, Bộ đã phát động Chương trình nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ, các Sở, Ban Quản lý các KCN, KKT, KCX các tỉnh, thành phố cùng chung sức xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hướng tới đạt được những mục tiêu của Chương trình giai đoạn 2011-2020.

Trong giai đoạn 2 của Chương trình (2016-2020), Bộ chỉ đạo điểm tại xã Quỳnh Yên và chỉ đạo 02 đơn vị mới tại xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị và xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nội dung tập trung vào việc hỗ trợ, hướng dẫn cơ chế chính sách, huy động nguồn lực, vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, quy hoạch phát triến kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống (y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao...) và tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Theo Thứ trưởng Vũ Đại Thắng, để hoàn thành mục tiêu trên cần tập trung thực hiện 4 giải pháp. Thứ nhất, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn vận động các đơn vị, triển khai Quyết định số 1436/QĐ-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phấn đấu 100% các đơn vị hưởng ứng, thực hiện và đăng ký nội dung hỗ trợ nông thôn mới.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phối hợp với Đảng ủy cơ quan, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị báo chí của Bộ để tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các nội dung của phong trào xây dựng nông thôn mới. Từ đó, phát hiện nhân rộng các điển hình trong phạm vi toàn Ngành.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra tình hình triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới ở các đơn vị. Tiến hành đánh giá kết quả bước đầu của phong trào, kịp thời biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Thứ tư, tiếp tục nghiên cứu cơ chế chính sách nhằm giúp đỡ các xã điểm mà các đơn vị trong Bộ, Ngành đã đăng ký trong giai đoạn 2011-2020. Đảm bảo đến năm 2020, 100% các xã chỉ đạo điểm hoàn thiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Triển khai phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện các phong trào thi đua của Ngành giai đoạn 2016 - 2020, vì vậy, khi đánh giá kết quả thi đua và công nhận danh hiệu thi đua hằng năm phải lấy kết quả thực hiện các nội dung thi đua trong phong trào thi đua này làm căn cứ để đánh giá thi đua và xét khen thưởng.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, nội dung phong trào thi đua được tập trung vào việc đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp hữu ích nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới… Đồng thời, cần tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, vận động các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh việc thực hiện các hướng dẫn, kế hoạch của Ngành trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, phấn đấu 100% các đơn vị hưởng ứng, thực hiện và đăng ký phần việc, nội dung hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào thi đua "Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới", phối hợp giữa Đảng ủy cơ quan với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động các hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các nội dung của phong trào xây dựng nông thôn mới.

Các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng ký tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố tăng cường tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về nông thôn mới, phân bổ vốn đầu tư cho các chương trình nông thôn mới…

Phong trào thi đua cần tiếp tục được triển khai sâu rộng từ Bộ đến các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các KCN, KKT, KCX với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực. Thông qua đó, chủ động phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Kết quả cho thấy trong thời gian 3 năm qua, phong trào thi đua đã đi vào cuộc sống, trở thành một trong những phong trào thi đua trọng tâm, nòng cốt của Ngành trong giai đoạn hiện nay. Cùng với các phong trào thi đua khác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát huy thế mạnh chuyên môn trong xây dựng nông thôn mới, như việc cân đối và phân bổ nguồn lực cho Chương trình thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương. Trong công tác huy động nguồn lực, xây dựng cơ chế, chính sách, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao 4900 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018.

Các sở Kế hoạch và Đầu tư đều đã đăng ký chỉ đạo điểm tại các xã với một số nội dung cụ thể như tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho lãnh đạo cấp xã và bà con nông dân hiểu về Chương trình; Xây dựng cơ chế chính sách; Trực tiếp thực hiện quy hoạch nông thôn, quy hoạch khu dân cư, quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, ngành nghề cho xã, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa; Xây dựng “cánh đồng mẫu lớn,” “cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp”; Trực tiếp tư vấn, giúp đỡ chính quyền xã trong việc lựa chọn danh mục ưu tiên đầu tư, phát triển hạ tầng... Các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động tốt như: Hà Nội, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An…

Trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra Lễ trao, biểu dương các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đóng góp vào kết quả chung của Chương trình và thành tích của toàn Ngành./.

Mai Phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 8226
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.