Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2022
English
a A
Ngày 20/11/2018-10:12:00 AM
Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm 2018 tỉnh Bình Phước
Trên cơ sở số liệu chính thức tháng 9/2018 và ước tháng 10/2018, Cục Thống kê sơ bộ đánh giá tình hình kinh tế xã hội trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1.1. Nông nghiệp

a. Trồng trọt

Tính đến ngày 15/10/2018 tiến độ gieo trồng cây hàng năm ước thực hiện 37.940 ha, giảm 7,37% (-3.019 ha) so với cùng kỳ năm trước. Về sản lượng một số loại cây trồng tính đến giữa tháng Mười: Lúa thu hoạch được 25.359 tấn, so cùng kỳ tăng 11,06% (chia ra: Lúa đông xuân 13.381 tấn, tăng 23,40% (+2.537 tấn); lúa mùa 11.978 tấn, giảm 0,1% (-12 tấn) so với cùng kỳ năm trước; Bắp 9.240 tấn, giảm 8,49%; khoai lang 1.058 tấn, giảm 44,90%; mía 1.604 tấn, giảm 5,87%; rau các loại 20.013 tấn, giảm 5,63%; đậu các loại 412 tấn, tăng 53,16% ...so với cùng kỳ năm trước.

b. Chăn nuôi

Số lượng gia súc, gia cầm ước đến tháng 10/2018 gồm có: 12.582 con trâu (tăng 1,88% so cùng kỳ năm trước); 34.880 con bò (tăng 2,85%); 370.680 con heo (tăng 5,46%) và 4.645 ngàn con gia cầm (trong đó đàn gà 4.440 ngàn con). Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng nguyên nhân chính là giá bán sản phẩm tương đối ổn định và tăng lên, mặt khác tình hình dịch bệnh trên tổng đàn gia súc, gia cầm ít phát sinh, không có phát sinh các ổ dịch.

1.2. Thủy sản

Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định, không xảy ra dịch bệnh. Trong tháng sản lượng thủy sản ước thực hiện 833 tấn, so cùng kỳ tăng 5,71% (tăng 45 tấn). Ngành thủy sản tiếp tục công tác tập huấn và xây dựng các mô hình phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh, được triển khai phổ biến rộng rãi giúp người nuôi tiếp tục phát triển sản xuất và mở rộng thâm canh.

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10/2018 ước đạt 102,34% so với tháng trước và 112,58% so với cùng kỳ năm trước, tức là tăng 2,34% so với tháng trước và tăng 12,58% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 11,44% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 9,75% của cùng kỳ năm 2017.

Trong tháng 10/2018, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Nước tinh khiết tăng 486,96%; Các loại van khác chưa được phân vào đâu tăng 208,33%; Bàn bằng gỗ các lọai tăng 197,62%; Bao bì và túi bằng giấy nhăn và bìa nhăn tăng 33,33%. Một số sản phẩm có mức tăng thấp hoặc giảm: Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt) tăng 2,8%; Đá xây dựng khác tăng 0,14%; Đồ nội thất bằng gỗ khác chưa được phân vào đâu giảm 61,75%; Thiết bị tín hiệu âm thanh khác giảm 49,57%; Dịch vụ sản xuất giày, dép giảm 22,58%...

Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 10/2018 tăng 0,77% so với tháng trước và giảm 43,18% so với cùng kỳ năm trước.

3. Bán lẻ hàng hóa, hoạt động của các ngành dịch vụ

3.1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng

Hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ tiếp tục có xu hướng tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10/2018 ước tính đạt 3.571,8 tỷ đồng, tăng 0,77% so với tháng trước và tăng 8,93% so với cùng kỳ năm 2017.

Xét theo ngành hoạt động: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 2.857,7 tỷ đồng, tăng 0,61% và tăng 11,33%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt 415,3 tỷ đồng, tăng 1,37% và tăng 0,26%; doanh thu dịch vụ đạt 298,8 tỷ đồng, tăng 1,51% và tăng 0,28%.

Tính chung 10 tháng năm 2018 tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện được 35.655,1 tỷ đồng, đạt 82,92% so kế hoạch và tăng 15,12% so cùng kỳ năm trước.

3.2. Giao thông vận tải

a. Vận tải hành khách

Vận tải hành khách trong tháng 10/2018 ước thực hiện 999,1 ngàn HK và 121.567,6 ngàn HK.km, so với tháng trước tăng 0,30% về vận chuyển và tăng 0,33% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 4,13% về vận chuyển và tăng 3,08% về luân chuyển.

Doanh thu vận tải hành khách tháng 10/2018 ước thực hiện 83,3 tỷ đồng, tăng 0,47% so với tháng trước, tăng 4,34% so với cùng kỳ năm trước.

b. Vận tải hàng hoá

Vận tải hàng hoá tháng 10/2018 ước thực hiện được 261,9 ngàn tấn và 17.780,2 ngàn T.km, so với tháng trước tăng 0,81% về vận chuyển và tăng 0,49% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 8,48% về vận chuyển và tăng 7,45% về luân chuyển.

Về doanh thu vận tải hàng hoá tháng 10/2018 ước thực hiện 56,8 tỷ đồng, tăng 0,51% so với tháng trước và tăng 11,40% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 10/2018 ước đạt 1,6 tỷ đồng, tăng 1,89% so với tháng trước và tăng 7,81% so với cùng kỳ năm trước.

II. KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ

1. Chỉ số giá

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2018 tăng 0,64% so với tháng trước, tăng 6,74% so với cùng kỳ năm trước; tăng 4,06% so với tháng 12 năm trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 8 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,79% (trong đó lương thực tăng 0,85%; Thực phẩm tăng 1,02%); May mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,09%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 0,87%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,02%; Giao thông tăng 1,91%; Giáo dục tăng 0,76%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,08%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,12%. Có 1 nhóm hàng giảm: Đồ uống và thuốc lá giảm 0,18%. Có 2 nhóm ổn định: Thuốc và dịch vụ y tế; Bưu chính viễn thông.

Giá vàng và đôla Mỹ: Chỉ số giá vàng tháng 10/2018 tăng 0,79% so với tháng trước; giảm 2,25% so với tháng 12/2017 và giảm 2,42% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số Đô la Mỹ tháng 10/2018 tăng 0,26% so với tháng trước; tăng 4,28% so với tháng 12/2017 và tăng 2,95% so với cùng kỳ năm 2017.

2. Đầu tư, xây dựng

Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 10/2018 ước 305,6 tỷ đồng.

Về tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung đến hết tháng 9 năm 2018 giải ngân 1.897,3 tỷ đồng, đạt 55,2%. Ước giải ngân đến 30/10/2018 là 2.060,1 tỷ đồng, đạt 65,71% kế hoạch điều chỉnh.
Về thu hút FDI: Trong tháng 10/2018 đã cấp phép cho 1 dự án đến từ Hồng Kông với số vốn đăng ký là 1 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp phép cho 31 dự án với số vốn đăng ký là 338,4 triệu USD (trong đó số dự án đến từ Trung Quốc 9 dự án với số vốn đăng ký là 13,7 triệu USD; Hàn Quốc 9 dự án với số vốn là 82,34 triệu USD; Samoa 4 dự án với số vốn 14,53 triệu USD và Thái Lan 2 dự án với số vốn 193,6 triệu USD).

3. Thu, chi ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 10/2018 ước thực hiện được 500,8 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng ước thực hiện 6.596,5 tỷ đồng bằng 94 % so với dự toán năm.

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 10/2018 ước thực hiện 828,3 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng ước thực hiện 7.344,5 tỷ đồng, bằng 72% dự toán năm.

III. BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA VÀ CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI KHÁC

1. Lao động, việc làm và đời sống dân cư

1.1. Công tác lao động - việc làm

Trong tháng 10/2018, toàn tỉnh đã tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 2.855 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 774 lao động; hỗ trợ học nghề cho 16 lao động thất nghiệp.

1.2. Đời sống dân cư

Nhìn chung đời sống dân cư tháng 10/2018 vẫn ổn định, không xảy ra đói giáp hạt trên địa bàn tỉnh. Tình hình xóa đói giảm nghèo được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thường xuyên quan tâm đúng mức bằng các hình thức giúp đỡ những hộ gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống vươn lên thoát nghèo như hỗ trợ vốn sản xuất, giải quyết việc làm.

2. Công tác an sinh xã hội

2.1. Công tác bảo trợ xã hội

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh quản lý nuôi dưỡng tập trung 49 đối tượng (14 người già, 12 trẻ mồ côi, 23 người tâm thần, người khuyết tật), đón tiếp 11 đoàn khách đến thăm và tặng quà với tổng số tiền là 46.180.000 đồng.

Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tiếp nhận 29 đối tượng nghiện ma túy; giải quyết tái hoà nhập cộng đồng 19 đối tượng; tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 287 lượt học viên; khám và điều trị bệnh cho 1.889 lượt học viên; hiện đang quản lý và chữa bệnh 280 đối tượng.

2.2. Thực hiện chính sách với người có công

Giải quyết 547 hồ sơ, trong đó: có 403 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, 50 hồ sơ mai táng phí, 35 hồ sơ di chuyển hồ sơ người có công đi ngoài tỉnh, 22 hồ sơ trang cấp dụng cụ chỉnh hình, 08 hồ sơ chất độc hóa học, 07 hồ sơ di chuyển hài cốt liệt sỹ đi ngoài tỉnh, 06 hồ sơ tuất, 04 hồ sơ đính chính thông tin mộ, 04 hồ sơ vợ liệt sỹ tái giá, 04 hồ sơ trợ cấp 01 lần, 03 hồ sơ đính chính thông tin hồ sơ người có công.

3. Giáo dục, đào tạo

Tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2018-2019, kết quả đã công nhận 742 học sinh đạt giải trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh năm 2018, gồm: 32 học sinh đạt giải Nhất, 82 học sinh đạt giải Nhì, 266 học sinh đạt giải Ba và 362 học sinh đạt giải Khuyến khích. Thực hiện công tác chuẩn bị, ra đề thi và tổ chức kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi tỉnh dự Kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp quốc gia.

4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

4.1. Tình hình dịch bệnh

Sốt rét: Tổng số mắc sốt rét 23 cas, bệnh nhân sốt rét ác tính 00. Tử vong: 00 ca. Không có dịch sốt rét xảy ra.

Sốt xuất huyết: Tổng số mắc sốt xuất huyết là 411 ca. Tử vong 00.

Bệnh tay - chân - miệng: Tổng số mắc trong tháng 387 ca. Tử vong 00 ca.

Tiêu chảy: Tổng số bệnh nhân tiêu chảy: 120 ca. Không phát hiện bệnh nhân tả mắc trong tháng.

An toàn vệ sinh thực phẩm: Tổng số bệnh nhân nhập viện do ngộ độc thức ăn 70 ca. Tử vong 00.

Cúm A(H1N1)/H5N1: Chưa phát hiện ca bệnh nào thêm.

Các bệnh truyền nhiễm gây dịch khác: Tổng số bệnh nhân mắc bệnh sởi: 00, thuỷ đậu: 0.

Tổng số người nhiễm HIV của cả tỉnh hiện còn sống có đến tháng 10/2018 là 2.119 người và số trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS là 1.014 người (số bệnh nhân AIDS mới phát hiện trong tháng là 8 người); số người tử vong do AIDS tính đến thời điểm trên là 277 người.

4.2. Hoạt động khám chữa bệnh: (số liệu ghi nhận từ các bệnh viện)

Tổng số Bn vào viện là 10.2536 người; tổng số Bn ra viện là 956 người; tổng số Bn chuyển tuyến 587; tổng số Bn trốn viện 89; tổng số Bn tử vong 16; tổng số Bn còn lại 1.710; tổng số Bn ngoại trú 2.713; tổng số Bn tai nạn giao thông 647; tổng số Bn tử vong do TNGT 00; tổng số ca phẫu thuật 668.

5. Hoạt động văn hóa, thể thao

Công tác tuyên truyền: Trong tháng đã thực hiện được 1.600m2 pa-nô, 250m2 banner, 1.720m băng rôn, treo 2.500 lượt cờ các loại, tuyên truyền được 120 giờ trên bảng đèn điện tử và 200 giờ bằng xe thông tin lưu động.

Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Trong tháng, các di tích đón tiếp 67 đoàn khách tham quan, với tổng lượt khách là 5.424 lượt người (trong đó di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam đón 37 đoàn, với 1.124 lượt khách).

Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh tổ chức được 02 buổi biểu diễn phục vụ khoảng 800 lượt người xem. Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức được 05 buổi biểu diễn thông tin lưu động, phục vụ khoảng 1.250 lượt người xem.

Hoạt động chiếu bóng: Rạp chiếu phim đã tổ chức được 35 xuất chiếu với khoảng 310 người đến xem.

Hoạt động thư viện: Duy trì trao đổi báo, tạp chí địa phương với thư viện các tỉnh miền Đông và Cực Nam Trung Bộ; trưng bày sách, báo kỷ niệm các ngày lễ. Trong tháng, Thư viện tỉnh phục vụ được 21.626 lượt bạn, luân chuyển 3.490 lượt sách, báo, tạp chí; cấp mới 02 thẻ và gia hạn 07 thẻ bạn đọc thư viện.

Thể dục thể thao: Tổ chức giải Vô địch việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 25 năm 2019; đăng cai tổ chức giải Vô địch Cờ tướng cụm miền Đông Nam Bộ năm 2018; tổ chức lớp phổ cập Bơi cho trẻ em năm 2018. Trong tháng, cử các đội tuyển tham dự 05 giải thể thao, kết quả đạt 13 HCV, 16 HCB, 29 HCĐ, 03 kiện tướng, 04 dự bị kiện tướng và 17 cấp I.

Hoạt động du lịch: Tổ chức Đoàn Famtrip khảo sát tuyến du lịch qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh về giải pháp truyền thông để phát triển văn hóa và du lịch tỉnh Bình Phước của Công ty TNHH MTV Tem Bưu chính. Hoạt động du lịch với lượt khách tham quan đạt 55.200 lượt khách; doanh thu đạt 43 tỷ đồng.

6. Tai nạn giao thông

Trong tháng 10/2018, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 18 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 1 vụ va chạm giao thông, làm 17 người chết, 5 người bị thương.
Trong tháng, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 6.595 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 1.270 phương tiện, tước 376 GPLX, cảnh cáo 148 trường hợp, xử lý hành chính 5.185 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước 3,8 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là chạy quá tốc độ (497 trường hợp), không có giấy phép lái xe (679 trường hợp), không đội mũ bảo hiểm (1.196 trường hợp) và không đi đúng làn đường quy định (296 trường hợp).

7. Thiệt hại do thiên tai

Tình hình thiệt hại thiên tai trong tháng 10/2018 chủ yếu do mưa to, ngập lụt và lốc xoáy. Thiên tai đã làm 01 người bị thương; 10 ngôi nhà bị tốc mái; 70,71 ha tiêu, 14,7 ha điều bị gãy, đổ; 2.014 con gia súc gia cầm bị chết, cuốn trôi; 0,4 ha thủy sản bị ngập lụt; tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng ước tính 11,87 tỷ đồng. Tính chung trong 10 tháng, toàn tỉnh đã xảy ra 09 đợt thiên tai, những cơn mưa to kèm theo gió lốc xoáy làm thiệt hại: 84 căn nhà; 02 người bị thương; 235,03 (ha) cây công nghiệp lâu năm; 0,3 (ha) cây hàng năm; 3,5 (ha) diện tích ao hồ. Ước tính tổng số tiền thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh 31,86 tỷ đồng.

8. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường

Trong tháng, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy, nổ nào. Tính chung 10 tháng xảy ra 19 vụ cháy, số người bị thương do cháy là 02 người, giá trị thiệt hại do cháy ước 5.012 triệu đồng.

Trong tháng 10/2018, cơ quan chức năng đã phát hiện 11 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 06 vụ vi phạm với số tiền phạt 18 triệu đồng. Tích lũy từ đầu năm đến nay số vụ vi phạm đã phát hiện 123 vụ, số vụ đã xử lý 53 vụ với tổng số tiền phạt 228,5 triệu đồng.

Tóm lại:

Kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 10/2018 tiếp tục phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp thuận lợi, tuy nhiên tiến độ gieo trồng cây hàng năm giảm so với cùng kỳ; Tình hình chăn nuôi vẫn duy trì ổn định, riêng chăn nuôi heo có dấu hiệu phục hồi, do giá cả tiêu thụ những tháng gần đây có xu hướng tăng; Sản xuất kinh doanh các ngành công nghiệp, thương mại, đạt tăng trưởng khá; vận chuyển hàng hóa, hành khách tiếp tục được ổn định; Hoạt động văn hóa sôi nổi; An ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; Công tác khám chữa bệnh vẫn được duy trì tốt.

Trên đây là một số tình hình cơ bản về kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước trong tháng 10/2018./.


Website Cục Thống kê Bình Phước

    Tổng số lượt xem: 790
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.