Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 17/01/2019-10:08:00 AM
Họp Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
(MPI) - Ngày 16/1/2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) đã chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo để tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: chinhphu.vn

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX, lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX đã thu được nhiều thành tựu đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung cho biết tính đến hết năm 2018, cả nước có 21.787 HTX (tăng 1.711 HTX, tương đương 5,9% so với năm 2017), 72 Liên hiệp HTX (tăng 16,1%) và hơn 106.000 tổ hợp tác với tổng số thành viên là gần 1,5 triệu thành viên (tăng 2,4%). Các thành viên đánh giá mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng hoạt động của các HTX ngày càng ổn định và có xu hướng phát triển. Doanh thu bình quân năm 2018 đạt trên 4 tỷ đồng/năm, tăng 4,9%, cao hơn yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định số 107/2017/NĐ-CP. Trong đó, doanh thu của thành viên HTX chiếm tới 60%, lãi bình quân của một HTX là 277 triệu đồng, tăng 11,7%. Thu nhập bình quân của một lao động thường xuyên trong HTX năm 2018 là 39,54 triệu đồng/người, tăng 9,5% so với năm 2017. HTX ở Đông Nam Bộ có doanh thu cao nhất nước (9,4 tỷ đồng/HTX/năm) và HTX ở Tây Bắc có doanh thu thấp nhất nước (1,7 tỷ đồng/HTX/năm).

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung, các hộ thành viên HTX bán hàng với giá cao hơn các hộ không phải thành viên HTX khoảng trên 10%, chi phí sản xuất giảm khoảng 25%, do vậy, thu nhập của hộ thành viên HTX cao hơn so với các hộ không phải thành viên HTX khoảng 30% (ở thành phố Hồ Chí Minh là 35,7%), trong khi năng suất lao động như nhau. Do vậy, trong số gần 22.000 HTX của cả nước hiện nay thì có tới hơn một nửa số HTX hoạt động hiệu quả.

Tuy nhiên, các thành viên Ban chỉ đạo cho rằng kinh tế tập thể vẫn còn gặp nhiều khó khăn do cơ chế, chính sách chưa đi vào cuộc sống, cấp uỷ đảng, chính quyền một số nơi chưa thực sự quan tâm phát triển kinh tế tập thể, chưa hình thành được bộ dữ liệu quốc gia về vốn, lao động, thủ tục đăng ký thành lập, đăng ký thuế của HTX và bản thân các HTX vẫn còn yếu kém về cơ sở vật chất và năng lực quản lý. Các HTX còn bộc lộ tính không đồng bộ giữa mục tiêu và nội dung hoạt động kinh tế-xã hội. Trình độ tổ chức, năng lực quản lý trong các HTX nhìn chung còn yếu. Hoạt động của các HTX còn thiếu gắn bó với nhau, với cộng đồng doanh nghiệp, chưa có sự liên kết hệ thống chặt chẽ cả về mặt kinh tế-xã hội và tổ chức.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá, năm 2018 Ban Chỉ đạo đã triển khai tích cực các hoạt động, nổi bật là trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật hợp tác xã. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Bộ Tài chính đã ban hành thông tư hướng dẫn xử lý tài sản không chia hình thành từ nhiều nguồn vốn khi HTX, liên hiệp HTX giải thể, phá sản, chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác; Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ngoài ra, cả nước đã hình thành một số HTX và tổ hợp tác đổi mới sáng tạo, chú trọng giải thể các HTX cũ, tạo điều kiện cho HTX mới ra đời. Qua thực tiễn, một số nơi có phong trào HTX chưa mạnh thì nay tăng khá, đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng lưu ý việc đánh giá tính hiệu quả của HTX kiểu mới phải dựa trên cả yếu tố gia tăng lợi ích cho kinh tế hộ gia đình thành viên, chứ không phải chỉ tính tới hiệu quả hoạt động của riêng HTX. Bên cạnh những thuận lợi trong hoạt động, Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng việc phân công, phân nhiệm trong Ban Chỉ đạo chưa rõ ràng, công tác triển khai Ban chỉ đạo ở các địa phương chưa đều khắp. Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương xây dựng bộ dữ liệu quốc gia về kinh tế tập thể, HTX, tình hình phát triển để báo cáo với Chính phủ, Quốc hội, Ban Bí thư và xây dựng báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Dự kiến trong quý IV/2019 sẽ trình Bộ Chính trị Dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết và Dự thảo Nghị quyết mới trên cơ sở tổng kết, đánh giá thực tiễn để có những định hướng, giải pháp thiết thực để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình kinh tế tập thể, HTX./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 30611
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.