Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2023
English
a A
Ngày 18/02/2019-09:39:00 AM
Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ

Nội dung kiến nghị:

Xem xét trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các Luật Đất đai, Đấu thầu, Đầu tư, Nhà ở theo hướng quy định thống nhất, cụ thể làm cơ sở điều chỉnh các nghị định có liên quan (Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, Nghị định 118/2015/NĐ-CP, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP,...) phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, nhất là đối với các dự án có sử dụng đất, đấu thầu rộng rãi, lựa chọn nhà đầu tư.

Trả lời:

1.Về sửa đổi Luật Đầu tư:

Thực hiện Nghị quyết Quốc hội số 57/2018/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được giao chủ trì xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và thông qua tại kỳ họp thứ 8.

Ngoài ra, theo Nghị quyết này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng được phân công chủ trì xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và thông qua tại kỳ họp thứ 8.

2. Về sửa đổi Luật Đất đai, pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư:

Việc nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đã được quy định cụ thể tại Luật Đấu thầu năm 2013 và các văn bản hướng dẫn (Nghị định số 30/20015/NĐ-CP). Tuy nhiên, thực tiễn triển khai có nhiều vướng mắc liên quan đến quy định của Luật Đất đai năm 2013, cụ thể:

(i) Việc giao đất, cho thuê đất: Luật Đất đai (Điều 118) chỉ quy định về giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất mà chưa quy định về trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất;

(ii) Về xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: Theo quy định tại Luật Đất đai, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhà đầu tư phải nộp được xác định tại thời điểm cho thuê đất, giao đất. Cơ chế này phù hợp đối với lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất nhưng chưa phù hợp đối với đấu thầu dự án có sử dụng đất. Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được xác định tại thời điểm cho thuê đất, giao đất dẫn đến việc đấu thầu cạnh tranh giữa các nhà đầu tư sẽ không có ý nghĩa.

Trong bối cảnh này, việc sửa đổi Luật Đất đai theo hướng phù hợp với nguyên tắc thị trường, cạnh tranh là rất cần thiết, nhằm đảm bảo lựa chọn được nhà đầu tư đáp ứng năng lực, kinh nghiệm triển khai thực hiện dự án cũng như khai thác hiệu quả giá trị địa tô của nguồn lực đất đai.

Do đó, trường hợp Quốc hội đồng ý chủ trương sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, các quy định liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất được sửa đổi tương ứng (Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn).

3. Về sửa đổi Luật Nhà ở

Kiến nghị Bộ Xây dựng chủ trì, nghiên cứu trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Cần Thơ về nội dung này tại văn bản số 520/VPCP-QHĐP ngày 18 tháng 01 năm 2019 gửi kèm theo.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 568
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.