Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2023
English
a A
Ngày 18/02/2019-09:47:00 AM
Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung kiến nghị:

Đối với hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, kiến nghị cần có quy định về thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm tư nhân cho hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; cần cải tiến thủ tục đầu tư và thoái vốn cho các Quỹ đầu tư mạo hiểm trong hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; có quy định về ưu đãi thuế (thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân,...) cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trả lời:

1. Về kiến nghị cần có quy định về thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm tư nhân cho hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo:

Tại khoản 2, Điều 18 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) quy định: quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư tư nhân để đầu tư vào các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

Ngày 11/3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, trong đó quy định cụ thể việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Trong năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì tổ chức 04 Hội nghị quán triệt triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV và các Nghị định hướng dẫn, trong đó, Hội nghị quán triệt triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV khu vực phía Nam đã được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/8/2018. Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với 26 tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật và các Nghị định hướng dẫn trong đó có Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ở cấp địa phương. Trong năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện hiện Luật Hỗ trợ DNNVV, đặc biệt về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Nghị định số 38/2018/NĐ-CP; kịp thời có những đề xuất kiến nghị để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

2. Về việc cải tiến thủ tục đầu tư và thoái vốn của các quỹ đầu tư mạo hiểm trong hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo:

Hiện nay, các hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của các nhà đầu tư, bao gồm cả các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp thì các nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài dưới 51% vốn điều lệ thì không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào các tổ chức kinh tế (trừ các trường hợp phải xin chủ trương đầu tư). Đối với các trường hợp cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào các tổ chức kinh tế thì thời hạn để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc ra văn bản thông báo từ 5-15 ngày làm việc tùy theo trường hợp cụ thể.

Trong thời gian tới, để tạo điều kiện hơn nữa cho các nhà đầu tư đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, Thủ tướng Chính phủ đang giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý liên quan đến thủ tục chứng nhận đầu tư, thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào các tổ chức kinh tế từ các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam theo hướng đơn giản hóa các thủ tục, rút ngắn thời gian đối với các khoản đầu tư nhỏ cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng.

Về cơ chế thoái vốn, thông thường các nhà đầu tư thực hiện thoái vốn thông qua hình thức chuyển nhượng khoản đầu tư cho nhà đầu tư khác, hình thức mua bán - sáp nhập (M&A) hoặc IPO. Tuy nhiên, do thị trường vốn, thị trường đầu tư ở Việt Nam chưa sôi động nên hiện nay các nhà đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo cũng gặp khó khăn trong việc thoái vốn. Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện thị trường M&A và nghiên cứu xem xét hình thành sàn giao dịch vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

3. Về quy định ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo:

Tại khoản 1, Điều 10, Luật Hỗ trợ DNNVV quy định: DNNVV được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Để triển khai chính sách ưu đãi thuế đối với DNNVV, hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính nghiên cứu, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội bổ sung Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2019 nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về chính sách ưu đãi thuế và kế toán cho DNNVV./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 575
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.