Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 15/01/2019-10:51:00 AM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam

Nội dung kiến nghị:

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành thường xuyên tổ chức rà soát, hệ thống hóa, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật theo Pháp lệnh số 03/2012/UBTVQH13 ngày 16/4/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn quy định chi tiết thi hành Luật Quy hoạch.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về Nghị định tại văn bản số 06/TB-VPCP ngày 04/01/2019 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện và có văn bản số 122/BKHĐT-QLQH ngày 05/01/2019 trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định. Sau khi Nghị định được ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch. Ngoài ra, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 quy định về giá trong hoạt động quy hoạch./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 487
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.