Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 15/01/2019-11:09:00 AM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre

Nội dung kiến nghị:

Quy định của Luật Đầu tư năm 2014 chồng chéo với quy định của một số Luật chuyên ngành khác gây khó khăn cho cơ quan quản lý đầu tư trong việc hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư. Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư không yêu cầu cung cấp báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thủ tục, hồ sơ yêu cầu quyết định chủ trương đầu tư; trong khi đó tại Khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM là căn cứ để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định chủ trương đầu tư dự án. Qua thực tiễn áp dụng pháp luật, việc yêu cầu nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục phê duyệt báo cáo ĐTM trước thời điểm quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là phù hợp với thực tế quản lý tại địa phương. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Đầu tư: trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật này và Luật khác về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật này, trừ trình tự, thủ tục đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Dầu khí. Vì vậy, vấn đề đặt ra là các quy định của pháp luật cần có sự thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo gây khó khăn trong quá trình tiếp nhận, thẩm định và cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Theo quy định nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư phải đảm bảo phần đầu tư dự án thuộc sở hữu của mình ít nhất là 20% trên tổng vốn đầu tư, do đó cần phải có quy định tại thời điểm đăng ký đầu tư nhà đầu tư phải cung cấp tài liệu chứng minh vốn thuộc chủ sở hữu tương ứng với 20% trên tổng vốn đầu tư thực hiện dự án để chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Trả lời:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư cũng như các Luật liên quan để bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Riêng vướng mắc do quy định không hợp lý về thời điểm phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến trực tiếp với Đoàn Đại biểu Quốc hội.

2. Yêu cầu tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 519
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.