Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2023
English
a A
Ngày 15/01/2019-11:23:00 AM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang

Ni dung kiến ngh s 01:

Thời gian qua, đã xuất hiện các doanh nghiệp, công ty tư nhân làm dịch vụ đòi nợ thuê, dẫn đến nhiều hệ lụy nhất là nhân sự được thu nhận từ các đối tượng xấu trong xã hội, hình thức hoạt động mang dáng dấp là sự đe dọa, cưỡng bức, uy hiếp tinh thần, sức khỏe nhân phẩm của người khác, dùng mọi biện pháp để thu hồi nợ, bất chấp quy định của pháp luật, đề nghị đưa loại hình này vào danh mục cấm kinh doanh.

Trả lời:

Theo quy định tại mục 10 Phụ lục IV về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 (Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2014/QH13), kinh doanh dịch vụ đòi nợ là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo đó, việc kinh doanh ngành nghề này phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về kinh doanh dịch vụ đòi nợ và Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Hiện nay, Nghị định này đang được Bộ Tài chính chủ trì sửa đổi, bổ sung. Do vậy, đề nghị cử tri An Giang kiến nghị trực tiếp với Bộ Tài chính về những điều kiện đối với ngành nghề này, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Ni dung kiến ngh s 02:

Nhằm điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai nhanh các dự án đầu tư, kiến nghị Thủ tướng cho cơ chế khi doanh nghiệp đầu tư, doanh nghiệp tự tạo quỹ đất được miễn nộp tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án.

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật Đầu tư, nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Như vậy, trường hợp nhà đầu tư không đề nghị giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì không phải thực hiện ý quỹ. Đề nghị cử tri làm rõ nội dung “tự tạo quỹ đất” để xác định dự án có thuộc đối tượng ký quỹ theo quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư hay không.

Ni dung kiến nghị số 03:

Cử tri đề nghị Chính phủ có quy định về kiểm soát chéo đối với hoạt động của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để phòng ngừa tham nhũng có thể xảy ra tại Ủy ban này.

Trả lời:

- Về việc hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của UBQLV:

+ Điều 56 Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp quy định việc kiểm tra, thanh tra của Chính phủ trong đó bao gồm việc tổ chức thực hiện kiểm tra, thanh tra đối với quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

+ Ngày 29/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2018/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trong đó Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 131/2018/NĐ-CP đã quy định: “Ủy ban thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp”. Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 131/2018/NĐ-CP quy định UBQLV: “Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và gia tăng tổng giá trị danh mục vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp được giao quản lý. Tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp”.

+ Đồng thời, hiện nay, Chính phủ chuẩn bị ban hành Nghị định về quyền, nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu (thay thế Nghị định số 99/2012/NĐ-CP). Theo đó, đã quy định cụ thể quyền, trách nhiệm của từng đại diện chủ sở hữu bao gồm: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước.

Đây sẽ là cơ sở để các cơ quan liên quan thực hiện giám sát hoạt động của cơ quan đại diện chủ sở hữu (bao gồm cả Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp). Như vậy, theo các quy định nêu trên trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, Ủy ban chịu sự giám sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Về việc rà soát, sửa đổi các quy định để khắc phụ hạn chế, bất cập trong hoạt động quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Hiện nay, Chính phủ đang giao Bộ Tài chính rà soát, sửa đổi các quy định tại Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 557
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.