Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 17/07/2019-09:18:00 AM
Dự thảo Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030
Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải toàn văn Dự thảo Chiến lược. Mọi ý kiến đóng góp về Dự thảo xin gửi về Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội; Email: dangquangvinh@mpi.gov.vn./.

File đính kèm:
Duthaolan1ChienluocCMCN4.0.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 6591
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.