Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 26 tháng 5 năm 2022
English
a A
Ngày 26/08/2019-16:24:00 PM
Dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải Dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và các Phụ lục kèm theo để các bộ, ngành, cơ quan góp ý.
Thông tin góp ý gửi về Cục Phát triển Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Email: thuyngoc0203@gmail.com


File đính kèm:
Duthaobaocaotongket.doc
PL1._ChitieuHTXcoban.xls
PL2.PhanloaiHTX.xls
PL3._VB_QPPLveKTTTtheonganh.doc
PL4._DonviQLNNveHTX.xlsx

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 2141
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.