Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26 tháng 9 năm 2022
English
a A
Ngày 19/12/2019-13:52:00 PM
Tăng cường đoàn kết, liên kết sức mạnh, phát huy lòng tự hào dân tộc để phát triển lớn mạnh (Xem tin ảnh)
(MPI) – Ngày 19/12/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp báo về Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2019 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Vũ Đại Thắng. Theo dự kiến, Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 23/12/2019, tại Hà Nội.
Thứ trưởng Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc Họp báo. Nguồn: MPI

Thông điệp chính của Hội nghị là cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cần tăng cường đoàn kết, liên kết sức mạnh, phát huy lòng tự hào dân tộc để phát triển lớn mạnh. Đồng thời, cần có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, quốc gia, dân tộc, tạo dựng đất nước độc lập, tự chủ, bền vững và hùng cường. Phát biểu tại Họp báo, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho biết, theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2019 là năm rất thành công với nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước đã đạt được kết quả ấn tượng như tốc độ tăng GDP, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều cán mức 500 tỷ USD, các chỉ số năng lực cạnh tranh theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế thế giới, Ngân hàng Thế giới đều tăng hạng. Điều này thể hiện sự nỗ lực, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài … Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục ban hành các Nghị quyết về điều hành phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho biết, việc tổ chức Hội nghị để trao đổi giữa Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ với Cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia, hiệp hội dự kiến diễn ra vào ngày 23/12/2019 nhằm lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp mạnh mẽ, hiệu quả và bền vững hơn nữa. Hội nghị cũng là dịp để cộng đồng doanh nghiệp tham gia ý kiến trong việc xây dựng Nghị định của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đặc biệt, tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ sẽ đưa ra các cam kết, giải pháp để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam trong những năm tới. Đồng thời chuyển tải tới cộng đồng doanh nghiệp các chủ trương về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực để đưa nước ta bước vào năm 2020 và các năm tiếp theo một cách bền vững nhất. Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành kế hoạch để phát triển doanh nghiệp bền vững trong đó đưa ra rất nhiều các yêu cầu cụ thể, các lộ trình riêng cho doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nhà nước, cũng như kế hoạch cụ thể của từng Bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu tại Họp báo, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Mạnh Hùng cho biết, những năm gần đây, việc thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần phát triển doanh nghiệp được Đảng và Chính phủ đặc biệt quan tâm. Lần đầu tiên, có 03 Nghị quyết dành riêng cho 03 khu vực kinh tế, đó là: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết số 10/NQ-TW ngày 03/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và mới đây nhất là Nghị quyết số 50/NQ-TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Thực hiện chủ trương của Đảng, hàng loạt các cải cách mạnh mẽ về môi trường đầu tư kinh doanh thông qua việc hoàn thiện chính sách pháp luật như việc ban hành, sửa đổi các luật liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh như: Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, các Luật chuyên ngành về đất đai, tín dụng, thuế, hải quan, lao động,... Chính phủ cũng đã ban hành nhiều Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp như Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 19 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, Nghị quyết 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững… cùng với đó là hàng loạt các chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp về khoa học công nghệ, thị trường, nguồn nhân lực,…

Toàn cảnh Họp báo. Nguồn: MPI

Trong những năm gần đây, bên cạnh các tập đoàn nhà nước, doanh nghiệp FDI lớn, đã xuất hiện những tập đoàn kinh tế lớn trong khu vực tư nhân với quy mô ngày càng tăng, tiềm lực lớn như SunGroup, FLC, Vingroup, Trường Hải, Vietjet,… tham gia đầu tư vào những ngành, lĩnh vực có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước như phát triển hạ tầng, công nghệ thông tin, lĩnh vực công nghệ cao, lĩnh vực chế tạo kỹ thuật cao,... Các doanh nghiệp đang có xu hướng chuyển dịch đầu tư từ các ngành đơn thuần về khai thác tài nguyên thô sang các lĩnh vực chế biến, chế tạo và dịch vụ, tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời, phát triển các mô hình kinh doanh bền vững, bao trùm hướng tới người thu nhập thấp, nhóm người yếu thế trong xã hội. Sự linh hoạt và đổi mới sáng tạo trong kinh doanh cũng có những bước tiến lớn và được các tổ chức có uy tín trên thế giới ghi nhận và đánh giá cao.

Tuy nhiên, sự phát triển của khu vực doanh nghiệp vẫn còn chưa thực sự hiệu quả và bền vững. Mặc dù số lượng doanh nghiệp thành lập mới liên tục tăng nhưng tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng kinh doanh vẫn còn ở mức cao. Tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và giải thể so với tổng số doanh nghiệp thành lập mới hằng năm trong giai đoạn 2017-2019 trung bình khoảng 58,1%. Thiếu các doanh nghiệp có quy mô lớn và vừa. Mặc dù đã có những dấu hiệu tích cực trong 2-3 năm gần đây nhưng số lượng doanh nghiệp quy mô lớn và vừa của Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn so với cấu trúc tại các nền kinh tế khác có khu vực doanh nghiệp phát triển bền vững hơn. Hiện tượng này dẫn tới sự mất cân đối trong cấu trúc các doanh nghiệp.

Năng lực khoa học công nghệ của các doanh nghiệp còn hạn chế, máy móc thiết bị còn lạc hậu. Doanh nghiệp chưa mạnh dạn đầu tư cho ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ trong doanh nghiệp, đặc biệt công nghệ lõi, công nghệ tiên phong. Trình độ quản trị doanh nghiệp còn thấp, chủ yếu theo quy mô hộ gia đình, thiếu tầm nhìn, chiến lược kinh doanh dài hạn. Cùng với đó, chưa chú trọng đào tạo nâng cao kỹ năng quản trị, thiếu lao động chất lượng cao, có tay nghề. Khả năng liên kết yếu, năng lực cạnh tranh thấp để có thể xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, tham gia vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi, hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nhưng cũng có không ít rủi ro và thách thức.

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2019 với chủ đề “Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp - Hội nhập, hiệu quả, bền vững” sẽ có sự tham dự của các Phó Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo các cơ quan Đảng, Quốc hội, các Bộ, ngành và 63 địa phương, tổ chức quốc tế, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Bên lề Hội nghị có các khu trưng bày sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, máy móc thiết bị của một số tập đoàn và doanh nghiệp tiêu biểu như: SunGroup, FLC, Viettel, Habeco, VinGroup, Tập đoàn Cao su Việt Nam, Hapro… thể hiện sự phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và bền vững của khu vực doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Tại Hội nghị, Thành viên Chính phủ sẽ đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trong việc đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh an toàn và thuận lợi, các chính sách, chương trình, hành động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Hội nghị được tổ chức nhằm thể hiện sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc khơi gợi, thôi thúc lòng tự hào dân tộc của các doanh nhân Việt Nam, phát huy mạnh mẽ nội lực để bứt phá, phát triển, là động lực quan trọng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Đồng thời, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, chuyên gia, hiệp hội, tổ chức quốc tế.

Hội nghị thể hiện quyết tâm của Chính phủ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát huy tinh thần đoàn kết, biến lòng tự hào dân tộc thành sức mạnh để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đưa các doanh nghiệp Việt Nam tiến lên nấc thang mới trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 2672
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.