Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 03/10/2019-10:07:00 AM
Báo cáo tình hình thành lập và phát triển KCN, KKT 9 tháng năm 2019

1. Tình hình hoạt động các KCN, KKT

a) KCN

Tính đến cuối tháng 9/2019, cả nước có 327 KCN được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên đạt xấp xỉ 96,1 nghìn ha, trong đó diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 65,7 nghìn ha, chiếm khoảng 68,4%.

Trong 327 KCN được thành lập, có 256 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 67,6 nghìn ha và 71 KCN đang xây dựng với tổng diện tích khoảng 28,5 nghìn ha.

Tỷ lệ lấp đầy của các KCN đang hoạt động đạt gần 75%.

b) KKT

Cả nước có 17 KKT ven biển đã được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước khoảng hơn 845 nghìn ha. Ngoài ra, KKT Ninh Cơ (tỉnh Nam Định) nằm trong quy hoạch phát triển các KKT nhưng chưa được thành lập.

Lũy kế đến tháng 9/2019, có 35 KCN nằm trong KKT với tổng diện tích khoảng 14 nghìn ha; trong đó 20 KCN đang hoạt động với tổng diện tích khoảng 7,8 nghìn ha và 15 KCN đang xây dựng cơ bản với tổng diện tích khoảng 5,8 nghìn ha.

2. Tình hình thu hút đầu tư vào các KCN, KKT

Ước tính trong 9 tháng đầu năm 2019, các KCN, KKT trên cả nước thu hút được khoảng 397 dự án đầu tư nước ngoài (ĐTNN) với số vốn đăng ký mới đạt khoảng 10,1 tỷ USD, nâng tổng số dự án vốn ĐTNN lên khoảng 8.970 dự án với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 187,4 tỷ USD.

Đối với các dự án đầu tư trong nước (ĐTTN), các KCN, KKT trên cả nước thu hút được khoảng 388 dự án với tổng vốn đăng ký mới đạt khoảng 96,9 nghìn tỷ đồng, nâng tổng số dự án ĐTTN lên khoảng hơn 9.140 dự án với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2.074,5 nghìn tỷ đồng.

Ước tính đến hết tháng 9/2019, có gần 3,7 triệu lao động đang làm việc tại các KCN, KKT trên cả nước, trong đó số lao động nữ chiếm khoảng 60%.

3. Tình hình xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung tại các KCN

Dự kiến đến hết tháng 9/2019, có 224/256 KCN đang hoạt động có công trình xử lý nước thải tập trung (đạt tỷ lệ 87,5%).

Vụ Quản lý các khu kinh tế
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 8737
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.