Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 12 tháng 8 năm 2022
English
a A
Ngày 09/03/2020-14:08:00 PM
Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050: Hướng tới phát triển bền vững các trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường
(MPI) – Ngày 06/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 348/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.