Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26 tháng 9 năm 2022
English
a A
Ngày 23/03/2020-08:24:00 AM
Công tác cải cách hành chính quý I năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

(MPI) – Ngày 13/3/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Báo cáo số 1614/BC-BKHĐT về công tác cải cách hành chính quý I năm 2020.

Theo Báo cáo, trong quý I, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ ban hành 03 Nghị định, ban hành theo thẩm quyền 01 Thông tư. Bộ tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn bản trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo hướng rõ ràng, minh bạch, đồng bộ, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Bộ đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Trong quý I, Bộ đã tiến hành thực hiện nhiệm vụ đơn giản hóa 05 TTHC trong lĩnh vực đấu thầu. Trong đó, 04 TTHC được quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT và 01 TTHC được quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thay thế cho Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015.

Về công tác kiểm soát TTHC, Bộ thường xuyên thực hiện rà soát, thống kê tất cả các TTHC đã sửa đổi, bổ sung, ban hành mới để công bố, cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng thông tin điện tử của Bộ. Đồng thời, Bộ cũng đã thực hiện niêm yết công khai TTHC, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và tại trụ sở nơi giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định.

Trong quý I, Bộ đã tiếp nhận 20 phản ánh kiến nghị (PAKN) của các cá nhân, tổ chức liên quan đến TTHC, 26 PAKN liên quan đến chính sách và quy định hành chính. Các PAKN được công khai trên chuyên mục “Hỏi đáp chính sách” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Bộ tiếp tục ứng dụng có hiệu quả các Hệ thống thông tin trong nội bộ, cụ thể, ứng dụng hiệu quả việc điều hành qua mạng trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (https://eoffice.mpi.gov.vn), hoàn thành xây dựng chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin đối với các đơn vị thuộc Bộ, triển khai Hệ thống Một cửa điện tử của Bộ để tiếp nhận hồ sơ TTHC trên hệ thống công nghệ thông tin.

Trong công tác xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Bộ đã hoàn thành và đang trong quá trình thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ (https://baocao.mpi.gov.vn) kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Bộ đang tiếp tục hoàn thiện các chức năng trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước, đầu tư công trên toàn quốc, hỗ trợ và hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương thực hiện rà soát dữ liệu, cập nhật thông tin dự án, thông tin kế hoạch vốn trên Hệ thống. Đồng thời, triển khai xây dựng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công để phù hợp với Luật đầu tư công sửa đổi năm 2019…

Về nhiệm vụ thực hiện Đề án “Cải cách thể chế và tăng cường phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô giai đoạn 2011-2020”, trong quý I, Bộ đã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan trong Tổ 1317 theo dõi sát tình hình giá cả, thị trường để đề xuất các phương án, kịch bản, giải pháp điều hành cụ thể, bảo đảm kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng theo mục tiêu đề ra.

Đồng thời, Bộ cũng chủ động xây dựng các kịch bản tăng trưởng của nền kinh tế khi có các yếu tố biến động của tình hình thế giới và dịch bệnh như hiện nay, để khi cần có thể tham mưu được cho Chính phủ, duy trì thường xuyên để đảm bảo hiệu quả.

Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã xây dựng các Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh corona đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trình Thường trực Chính phủ…/.

Minh Trang
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2078
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.