Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 22/04/2020-10:12:00 AM
Dự thảo Thông tư ban hành danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được

Trêncơ sở tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, ngành nghề và doanh nghiệp về bổ sung, sửa đổi danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được (lấy ý kiến tại công văn số 6375/BKHĐT-KTCN ngày 4/9/2019),Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 kèm theo 9 phụ lục danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ để cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải toàn văn Dự thảođềnghị Quý cơ quan theo chức năng, thẩm quyền được giao cho ý kiến:

(1)Về dự thảo Thông tư và những nội dung cụ thể nêu trong danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được, cập nhật bổ sung thông tin cần thiết của hàng hóa nếu thấy chưa được nêu đầy đủ (nêu rõ đơn vị sản xuất và địa chỉ nơi sản xuất đối với hàng hóa chuyên dùng, đặc thù).

(2)Xác định từng hàng hóa để bỏ khỏi danh mục đối với những hàng hóa có tên, mã HS nhưng không có nội dung mô tả quy cách, đặc tính kỹ thuật trong danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được.

Ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp đối với Dự thảo xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 080. 44484 và email:nvhungktcn@mpi.gov.vn) trước ngày 09/5/2020./.


File đính kèm:
1._Danh_muc_TT_2018_xin_y_kien.xlsx
2._Du_thao_Thong_tu.doc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 16932
  •  
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
        
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.