Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 13/06/2020-09:08:00 AM
Quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
(MPI) – Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2020. Ngoài ra, đảm bảo thanh khoản và vốn tín dụng cho nền kinh tế; triển khai các chính sách hỗ trợ công khai, minh bạch; tổ chức nghiêm túc, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, cao đẳng; tập trung thúc đẩy thị trường du lịch trong nước; ... cũng là những nội dung quan trọng tại Nghị quyết.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2020. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo Nghị quyết, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2020 đạt nhiều kết quả tích cực hơn so với tháng 4/2020, ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì, chỉ số giá tiêu dùng giảm so với tháng 4/2020, lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên giảm. Giải ngân vốn đầu tư công chuyển biến tích cực, tăng 26,15% so với cùng kỳ năm 2019, đạt gần 26% kế hoạch giao. Sản xuất công nghiệp có tín hiệu phục hồi, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5/2020 tăng 11,2% so với tháng 4/2020. Phát triển doanh nghiệp phục hồi rõ nét, cả nước có 10,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 36,1%.

Việt Nam đã ngăn chặn, kiểm soát được dịch bệnh, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế, xã hội phục hồi nhanh và mạnh, góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế cả trong phòng, chống dịch Covid-19 và sự an toàn của nền kinh tế, ...

Tuy nhiên, nước ta vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đại dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, căng thẳng thương mại tiếp tục xu hướng tăng. Áp lực lạm phát gia tăng. Nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực có xu hướng giảm. Cân đối ngân sách nhà nước gặp khó khăn, bội chi ngân sách có xu hướng gia tăng. Giải ngân vốn đầu tư công có cải thiện nhưng còn chậm. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực còn khó khăn, ảnh hưởng đến việc làm và đời sống của người lao động.

Trước tình hình đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, tiếp tục nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép", không được chủ quan, kiểm soát tốt dịch Covid-19, không để lây lan trong cộng đồng. Thực hiện quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2020. Trong đó kiên định mục tiêu ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nội dung.

Cụ thể, tiếp tục theo dõi sát tình hình thế giới, khu vực, nhất là các đối tác lớn, và trong nước, chủ động có đối sách, giải pháp phù hợp, kịp thời. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ an sinh xã hội, tín dụng và tài khóa cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra. Đồng thời, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết 35/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Từng bộ, ngành, địa phương nhanh chóng khắc phục khó khăn, khôi phục mạnh mẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, ổn định đời sống của Nhân dân; tận dụng thời cơ, đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng lực nội tại từng ngành, từng lĩnh vực; đổi mới cách làm, tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, thu hút mọi nguồn lực cho phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương. Đặc biệt, các địa phương trụ cột, đầu tàu kinh tế của cả nước và các vùng kinh tế trọng điểm phải nỗ lực, tạo lan tỏa trong phục hồi phát triển kinh tế sau dịch, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan địa phương tổ chức theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước và vốn vay ODA, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương có cơ chế, biện pháp quản lý đất đai tại các khu vực có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng, an ninh.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến trình phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử và doanh nghiệp điện tử và thanh toán điện tử; khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý đối với một số mô hình kinh doanh mới trên nền tảng công nghệ số. Chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường thông tin truyền thông về những thành công trong phòng, chống dịch Covid-19; những giải pháp, chính sách tháo gỡ khó khăn, những mô hình mới, kinh nghiệm tốt trong thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời phản ánh những vướng mắc, bất cập cần tháo gỡ và những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội.

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được phân công, chuẩn bị tốt công tác sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2020, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020; chuẩn bị triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, tạo nền tảng vững chắc cho phục hồi và phát triển đất nước trong thời gian tới.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và các văn bản liên quan; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung ngay các quy định pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền theo quy định để tháo gỡ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Về ban hành văn bản quy định chi tiết, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có văn bản quy định chi tiết còn nợ đọng trực tiếp chỉ đạo, khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định.

Về tình hình thực hiện Chương trình công tác và nhiệm vụ giao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo phân công khẩn trương chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng, hoàn thiện, trình các đề án trong Chương trình công tác còn nợ đọng trước ngày 10/6/2020 và hoàn thành các nhiệm vụ giao đã quá hạn. Đồng thời chủ động xây dựng, trình đúng tiến độ 59 đề án theo Chương trình công tác tháng 6/2020 và thực hiện các nhiệm vụ giao còn trong hạn, nhất là các nhiệm vụ giao liên quan đến hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách được giao tại các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ hằng tháng.

Các bộ, cơ quan theo phân công chuẩn bị các hội nghị chuyên đề và dự thảo các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo phân công tại Văn bản số 4108/VPCP-TH ngày 26/5/2020.

Về dự kiến khả năng cân đối ngân sách nhà nước cho chi đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp thống nhất phương án, báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 15/6/2020 trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra năm 2020 tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019, nhất là việc hoàn thành chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020; tối thiểu 30% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/ chính quyền điện tử của bộ, ngành, địa phương theo Quyết định số 701/QĐ-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; triển khai hoạt động giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung phù hợp, bảo đảm hiệu quả.../.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1212
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.