Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 23 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 19/06/2020-19:00:00 PM
Họp thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Xem tin ảnh)
(MPI) – Ngày 19/6/2020 đã diễn ra phiên họp thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Chủ tịch Hội đồng.
Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: MPI

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, tỉnh Hà Giang là địa phương tuyến đầu của Tổ quốc, bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Do vậy, công tác quy hoạch sẽ góp phần giải quyết bài toán này, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa Tỉnh với các tỉnh đồng bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đi lại, lưu chuyển hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ rất lớn là bảo vệ biên cương Tổ quốc, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Đây cũng là nhiệm vụ đặt ra không chỉ đối với địa phương mà còn đối với các bộ, ngành liên quan. Bên cạnh đó, Tỉnh cần phải có chiến lược, kế hoạch và giải pháp mang tính đột phá, là tiền đề và động lực để phát triển trong giai đoạn tới.

Trình bày báo cáo tóm tắt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang Nguyễn Tiến Lợi cho biết, những vấn đề bất cập đang tồn tại và những vấn đề mới nảy sinh đòi hỏi phải có sự điều chỉnh kịp thời thông qua quy hoạch Tỉnh gắn với quy hoạch vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, quy hoạch quốc gia. Bên cạnh đó, sự tác động của bối cảnh trong nước, quốc tế và thực tiễn phát triển của tỉnh Hà Giang đặt ra yêu cầu cần xây dựng quy hoạch mới.

Việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của pháp luật đối với công tác quy hoạch, đồng thời phát huy hiệu quả các lợi thế của Tỉnh, làm căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổ chức không gian lãnh thổ và xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của cả nước. Đồng thời, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội để xây dựng tỉnh Hà Giang trở thành tỉnh khá trong khu vực.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa các nội dung liên quan của quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng. Đây cũng là cơ sở để thực hiện các khâu đột phá phát triển có tính chiến lược của Tỉnh. Nhiệm vụ lập quy hoạch cũng là công cụ pháp lý quan trọng giúp cho Tỉnh hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển, đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa các cấp quy hoạch, hướng tới phát triển bền vững trên ba trụ cột kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững.

Tại Phiên họp các chuyên gia phản biện, thành viên Hội đồng đã đưa ra các ý kiến, góp ý để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định về nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ tới. Đồng thời đánh giá, hồ sơ trình thẩm định của tỉnh Hà Giang đáp ứng các yêu đối với nhiệm vụ lập quy hoạch cấp tỉnh. Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch được chuẩn bị công phu, tuân thủ các quy định về quy hoạch, có độ tin cậy, chất lượng, đáp ứng mong muốn và yêu cầu đề ra. Báo cáo được biên soạn thể hiện trách nhiệm của cơ quan chủ trì xây dựng, phản ánh đúng thực tiễn, trình bày toàn diện các vấn đề cốt lõi.

Tỉnh Hà Giang còn nhiều khó khăn, hạn chế, đặc biệt là hạ tầng giao thông, do vậy Tỉnh cần lưu ý đến đặc điểm tình hình thực tiễn, thể hiện rõ hơn các nội dung, sản phẩm chính gắn với đặc điểm từng ngành, địa phương, nội dung tích hợp cần tính toán để phù hợp với khả năng, chiến lược phát triển của Tỉnh… Đặc biệt, Tỉnh cần phát huy các tiềm năng lợi thế như nền tảng văn hóa phong phú và đa dạng, có nhiều di tích, danh thắng quốc gia với cảnh quan đặc sắc.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: MPI

Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đinh Trọng Thắng trình bày bản nhận xét về nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và cho biết, hồ sơ trình cơ bản đầy đủ, được thực hiện một cách công phu, khoa học và bám sát các quy định của pháp luật hiện hành về quy hoạch.

Trên cơ sở đánh giá kết quả quy hoạch thời kỳ trước, thực tiễn phát triển của Tỉnh trong thời gian qua, các yếu tố tác động, Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch cần đưa ra các yêu cầu xây dựng định hướng, chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh thời kỳ 2021-2030 để làm cơ sở lập quy hoạch. Về quan điểm, nguyên tắc lập quy hoạch, cần kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bình đẳng giới, giảm nghèo, nâng cao mức sống vật chất, thụ hưởng văn hóa, tinh thần của người dân, đặc biệt là dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát biểu tại phiên họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang Nguyễn Tiến Lợi cảm ơn và đánh giá ý kiến của các chuyên gia và thành viên Hội đồng đã thể hiện sự quan tâm dành cho Tỉnh. Đây là những ý kiến hết sức quý báu giúp Tỉnh hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các Bộ, ngành đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh nói chung và trong việc triển khai các nhiệm vụ lập quy hoạch nói riêng.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị, trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia, thành viên Hội đồng, tỉnh Hà Giang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định để trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định. Đồng thời đề nghị, Tỉnh điều chỉnh lại niên độ tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050 để phù hợp với pháp luật về quy hoạch.

Tỉnh Hà Giang là địa phương còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là bất lợi về địa lý, kết nối giao thông, trình độ phát triển giữa các ngành, lĩnh vực trên địa bàn, đây cũng là thách thức trong xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch để giúp Tỉnh có điều kiện phát triển tốt nhất với các mục tiêu phù hợp. Do vậy, tỉnh Hà Giang cần phải có kịch bản, phương án kết nối tiết kiệm, hiệu quả nhất, vừa phát triển kinh tế vừa kết nối giao thương, con người, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1881
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.