Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 27/06/2020-13:58:00 PM
Báo cáo tình hình thành lập và phát triển KCN, KKT 6 tháng đầu năm 2020

Tình hình hoạt động các KCN, KKT

Đối với các KCN

Tính đến cuối tháng 6/2020, cả nước có 336 KCN đã thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 97,8 nghìn ha, trong đó diện tích đất công nghiệp đạt gần 66 nghìn ha.

Trong 336 KCN đã thành lập, có 261 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 68,7 nghìn ha và 75 KCN đang trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng với tổng diện tích khoảng 29,1 nghìn ha.

Tỷ lệ lấp đầy của các KCN đang hoạt động đạt khoảng 76%.

Đối với các KKT

Cả nước có 17 KKT ven biển đã được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước đạt khoảng hơn 845 nghìn ha, diện tích đất đã cho thuê trong các khu chức năng trong KKT đạt trên 40 nghìn ha.

Tính đến cuối tháng 6/2020, cả nước có 38 KCN nằm trong KKT với tổng diện tích khoảng 16,6 nghìn ha, trong đó diện tích đất công nghiệp đạt gần 10 nghìn ha.

Trong 38 KCN nằm trong KKT, có 20 KCN đang hoạt động với tổng diện tích khoảng 8,5 nghìn ha và 17 KCN đang xây dựng với tổng diện tích đạt khoảng 78,1 nghìn ha.

Tình hình xây dựng công trình x lý nước thải tập trung tại các KCN

Tính đến cuối tháng 6/2020, có 234/261 KCN đang hoạt động có công trình xử lý nước thải tập trung, đạt tỷ lệ gần 90%. Nếu tính cả các KCN nằm trong KKT ven biển thì trên cả nước hiện có 248 KCN đã xây dựng và đưa vào vận hành công trình xử lý nước thải tập trung, đạt tỷ lệ 88.57% với tổng công suất tối đa đạt trên 1 triệu m3nước thải/ngày đêm.

Tình hình thu hút đầu tư vào các KCN, KKT

Ước tính trong 6 tháng đầu năm 2020, các KCN, KKT trên cả nước thu hút được khoảng 335 dự án FDI với số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 6 tỷ USD, nâng tổng số dự án FDI lũy kế đến cuối tháng 6/2020 lên khoảng 9.835 dự án với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 197,8 tỷ USD; vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 72,3%.

Đối với các dự án đầu tư trong nước (DDI), ước tính trong 6 tháng đầu năm 2020, các KCN, KKT trên cả nước thu hút được khoảng 282 dự án với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 62,7 nghìn tỷ đồng, nâng tổng số dự án DDI lũy kế đến cuối tháng 6/2020 lên 9.650 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 2,31 triệu tỷ đồng; vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 46,3%./.

Vụ Quản lý các khu kinh tế
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 7175
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.