Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26 tháng 9 năm 2022
English
a A
Ngày 19/06/2020-15:23:00 PM
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính

(MPI) – Ngày 19/6/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 3986/BKHĐT-VP gửi Văn phòng Chính phủ vềbáo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) quý II/2020.

Theo đó, trong quý II/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện việc đánh giá tác động đối với 30 TTHC tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể: 02 TTHC quy định tại Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và kinh doanh sân gôn; 28 TTHC quy định tại Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

Trong quý II/2020, Bộ đã ban hành 02 Quyết định công bố TTHC với tổng số 30 TTHC được công bố, công khai. Theo đó, tính đến ngày 15/6/2020, tổng số TTHC của Bộ Kế hoạch và Đầu là 249 TTHC. Sau khi ban hành các Quyết định công bố TTHC, Bộ đã cập nhật, công khai đầy đủ các TTHC cũng như văn bản quy định về TTHC lên Cổng dịch công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử của Bộ.

Về việc giải quyết TTHC, trong quý II/2020, Bộ đã tiếp nhận tổng cộng 114 hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, trong đó có 52 Hồ sơ TTHC đã được giải quyết, 62 hồ sơ TTHC đang trong quá trình giải quyết và chưa đến hạn trả kết quả. Lĩnh vực đấu thầu tiếp nhận 16.734 hồ sơ, trong đó bên mời thầu là 2.625 hồ sơ, bên nhà thầu là 12.680 hồ sơ, thi sát hạch cấp chứng chỉ đấu thầu là 1.429 hồ sơ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn thực hiện nghiên túc việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến quy định hành chính theo đúng quy định. Cụ thể, trong quý II/2020, Bộ đã tiếp nhận 38 phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức liên quan đến TTHC. Bên cạnh đó, Bộ đã tiếp nhận và trả lời 26 phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức liên quan đến chính sách và quy định hành chính. Các phản ánh, kiến nghị được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC, Cổng thông tin điện tử của Bộ có các kênh thông tin tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị và cá nhân đối với các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân và chuyên mục hỏi đáp trực tuyến về các lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngoài ra, thông qua Cổng thông tin điện tử, Bộ thường xuyên thực hiện cung cấp thông tin, các văn bản về chính sách, các hướng dẫn phục vụ người dân, doanh nghiệp, cung cấp các biểu mẫu điện tử phục vụ việc lập, gửi báo cáo và thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ.

Bên cạnh đó, Bộ thực hiện duy trì, thường xuyên cập nhật thông tin trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Duy trì liên kết với Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của 24 Bộ, ngành và Sở Kế hoạch và Đầu tư của 63 địa phương…

Trong quý III/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục hoàn thiện kết quả rà soát TTHC theo Kế hoạch ban hành tại Quyết định số 2126/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2019 và thông qua Phương án đơn giản hóa TTHC theo kế hoạch rà soát thường niên của Bộ. Triển khai thực hiện hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp và người dân trên Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tích hợp với Cổng thông tin điện tử của Chính phủ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Đồng thời, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thực hiện theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ được cụ thể hóa tại Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Quyết định số 1364/QĐ-BKHĐT ngày 17/9/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra, trong quý III/2020, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện và tổ chức thực hiện Hệ thống báo cáo của Bộ, hoàn thiện việc thực hiện kết nối với Hệ thống báo cáo Chính phủ…/.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 920
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.