Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 04/06/2020-15:31:00 PM
Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2021
(MPI) - Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 752/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2021. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao làm Trưởng ban.