Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 19/06/2020-17:36:00 PM
Tỉnh Nghệ An xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững
(MPI) – Tại Phiên họp thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra ngày 19/6/2020, 100% thành viên đồng ý thông qua với điều kiện tiếp thu chỉnh sửa theo ý kiến của các chuyên gia, thành viên Hội đồng. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Trần Quốc Phương chủ trì Phiên họp.
Toàn cảnh Phiên họp. Ảnh: MPI

Tham dự Phiên họp có đại diện các Bộ, ngành là thành viên Hội đồng, các chuyên gia, đơn vị giúp việc Cơ quan thường trực Hội đồng Thẩm định. Về phía tỉnh Nghệ An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa và đại diện các Sở, ngành có liên quan.

Về quan điểm lập quy hoạch Tỉnh cần đảm bảo sự cân bằng giữa các yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường, trong đó, cần quán triệt phương châm phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, tập trung phát triển những ngành, lĩnh vực chủ lực, địa bàn trọng điểm có lợi thế so sánh, phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ cao, tạo động lực phát triển mới.

Tham gia phản biện, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Hồng Quang đánh giá, hồ sơ trình thẩm định nhìn chung thẩm định theo đúng yêu cầu. Báo cáo nhiệm vụ lập quy hoạch cơ bản tuân thủ theo đúng quy định, tương đối đầy đủ và được trình bày cụ thể theo đúng các quy định của pháp luật về công tác quy hoạch.

Căn cứ lập quy hoạch chỉ cần đưa ra các căn cứ để lập quy hoạch Tỉnh, ngoài ra cần bổ sung các chiến lược quy hoạch có tầm nhìn đến năm 2030 và các chiến lược mới trong tầm chiến lược. Bên cạnh đó, rà soát nội dung chính của quy hoạch để đảm bảo thể hiện đầy đủ nội dung của quy hoạch theo quy định của Luật quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ.

TS. Dương Đình Giám, nguyên Viện trưởng, Viện Chiến lược chính sách công nghiệp, Bộ Công thương đánh giá, hồ sơ trình thẩm định cơ bản đầy đủ theo đúng quy định. Báo cáo rà soát đánh giá thực hiện quy hoạch thời kỳ trước được đánh giá khá kỹ lưỡng và đề nghị cần rà soát bổ sung và làm rõ về yêu cầu xây dựng phương án, định hướng phát triển theo ngành lĩnh vực, những nội dung được tích hợp vào quy hoạch Tỉnh; đánh giá định hướng phát triển bền vững cho các lĩnh vực cụ thể như nông nghiệp, công nghiệp và thương mại dịch vụ.

Trình bày bản nhận xét về nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đinh Trọng Thắng cho biết, báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch Tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định Luật quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP, Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT và Thông tư số 113/2018/TT-BTC.

Về căn cứ xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch đề nghị rà soát, bổ sung thêm các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp tới việc xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch Tỉnh. Đồng thời, rà soát nội dung về quan điểm và nguyên tắc lập quy hoạch để tránh trùng lặp. Đối với nhiệm vụ lập quy hoạch, cần làm rõ yêu cầu về tính khoa học, độ tin cậy đối với việc thu thập dữ liệu, số liệu thống kê, nguồn cung cấp thông tin để làm căn cứ xây dựng định hướng và yêu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch.

Tại Phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa cảm ơn các chuyên gia, Cơ quan thường trực, thành viên Hội đồng đã có những ý kiến góp ý thẳng thắn và cho biết, đây là nhiệm vụ quan trọng để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo của Tỉnh. Đồng thời khẳng định, Tỉnh sẽ tiếp thu, hoàn thiện để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch Tỉnh đạt chất lượng, hiệu quả.

Kết luận Phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao ý kiến của các đại biểu và nhấn mạnh đến một số nội dung tỉnh Nghệ An cần tiếp thu, hoàn thiện, trong đó phải lưu ý đến nhiệm vụ lập quy hoạch với quan điểm, mục tiêu và nguyên tắc phù hợp với thực tế, đẩy nhanh tiến độ trong quá trình xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tỉnh Nghệ An có vị trí địa chiến lược trong vùng Bắc Trung Bộ, đóng vai trò quan trọng không chỉ trong trao đổi kinh tế - xã hội Bắc - Nam mà còn giữa Việt Nam và các thị trường quốc tế. Do vậy, việc lập quy hoạch Tỉnh là công cụ pháp lý quan trọng để hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển, tổ chức không gian kinh tế - xã hội. Đồng thời, đưa ra các định hướng nhiệm vụ và giải pháp để đẩy mạnh việc thực hiện các khâu đột phá chiến lược, hướng tới phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột là kinh tế, xã hội và môi trường. Tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và quy hoạch tỉnh Nghệ An nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của Tỉnh để phát triển nhanh và bền vững./.

Mai Phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 506
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.