Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 10 tháng 8 năm 2022
English
a A
Ngày 18/09/2020-17:30:00 PM
Họp Ban soạn thảo các Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Xem tin ảnh)
(MPI) – Ngày 18/9/2020, Ban soạn thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PPP về lựa chọn nhà đầu tư họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống.

Thứ trưởng Võ Thành Thống chủ trì cuộc họp. Ảnh: MPI

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Thành Thống cho biết, ngày 24/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1109/QĐ-TTg ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được phân công chủ trì, tham mưu xây dựng 2 nghị định hướng dẫn Luật PPP đó là Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PPP và Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PPP về lựa chọn nhà đầu tư.

Ngày 25/8/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến Luật PPP và xin ý kiến các nghị định hướng dẫn để lấy ý kiến thống nhất các nội dung định hướng cho dự thảo 02 nghị định và nhận được rất nhiều ý kiến của các đại biểu. Ngay sau Hội nghị, ngày 26/8/2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 1321/QĐ-BKHĐT, 1322/QĐ-BKHĐT về thành lập Ban Soạn thảo 02 nghị định và xây dựng dự thảo lần đầu. Tại Hội thảo, Thứ trưởng Võ Thành Thống đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến vào các nội dung: lĩnh vực và quy mô đầu tư PPP; hội đồng thẩm định dự án; chấm dứt hợp đồng dự án PPP; cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu; quy trình dự án PPP; ưu đãi cho nhà đầu tư cam kết sử dụng nhà thầu, hàng hóa, vật tư, vật liệu, thiết bị trong nước, áp dụng sơ tuyển quốc tế và lựa chọn nhà đầu tư quốc tế, xử lý chuyển tiếp khi Luật PPP có hiệu lực.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: MPI

Tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Quỳnh Lê đã trình bày một số nội dung cơ bản của 2 dự thảo nghị định. Trong đó, dự thảo Nghị địnhquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PPP , gồm 7 chương và 48 Điều, bao gồm quy định chung; hội đồng thẩm định dự án; chuẩn bị dự án PPP; lựa chọn nhà đầu tư, thành lập doanh nghiệp dự án và ký kết hợp đồng dự án PPP; xác nhận và hoàn thành chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; xử lý vi phạm trong đầu tư theo phương thức PPP; Điều khoản thi hành.

Dự thảo nghị định hướng dẫn về lựa chọn cho nhà đầu tư dự án PPP gồm 9 chương và 85 điều, bao gồm: những quy định chung; quy trình đấu thầu rộng rãi; đàm phán cạnh tranh; chỉ định nhà đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt; lựa chọn nhà đầu tư qua mạng; nội dung thẩm định và phân cấp trách nhiệm trong lựa chọn nhà đầu tư; xử lý tình huống và giải quyết kiến nghị trong lựa chọn nhà đầu tư; xử lý vi phạm, kiểm tra hoạt động lựa chọn nhà đầu tư; điều khoản thi hành.

Cụ thể, lĩnh vực và quy mô đầu tư PPP, Ban soạn thảo xin ý kiến 2 phương án: phương án 1: Áp dụng mức quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu theo quy định tại Luật và Phương án 2: Quy định cụ thể quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của từng lĩnh vực chi tiết cho dự án từ nhóm B trở lên. Trường hợp lựa chọn phương án này, đề nghị các Bộ có ý kiến về quy mô hạn mức tối thiểu của từng lĩnh vực. Về chấm dứt hợp đồng dự án PPP sẽ gồm chấm dứt bởi cơ quan có thẩm quyền và chấm dứt bởi nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án.

Về cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu, điều kiện chia sẻ phần giảm doanh thu sẽ do thay đổi về quy hoạch, chính sách, pháp luật có liên quan làm giảm doanh thu; Đã thực hiện đầy đủ các biện pháp về điều chỉnh mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ công, điều chỉnh thời hạn hợp đồng nhưng vẫn không đảm bảo mức doanh thu tối thiểu; Đã được kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán phần giảm doanh thu.

Về quy định chuyển tiếp, đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT đủ điều kiện triển khai các bước tiếp theo, sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 69/2019/NĐ-CP như sau: “Đối với các dự án BT đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu hoặc đã có kết quả lựa chọn nhà đầu tư đủ điều kiện chuyển tiếp theo quy định của Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, trong đó có điều khoản sử dụng tài sản công để thanh toán được thực hiện theo Luật Đất đai năm 2013, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Xây dựng năm 2014, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và pháp luật có liên quan”.

Đối với dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất phải dừng thực hiện, Thường trực Ban Soạn thảo đề xuất 2 phương án. Phương án 1, nhà đầu tư đề xuất dự án chịu mọi rủi ro, chi phí đã chi trả; trừ trường hợp thỏa thuận khác giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư. Phương án 2, căn cứ nội dung công việc đã thực hiện và chi phí đã chi trả, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư thỏa thuận số tiền Nhà nước phải hoàn trả cho nhà đầu tư, trừ trường hợp thỏa thuận khác giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư.

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá cao các nội dung Thường trực Ban Soạn thảo đã đưa ra xin ý kiến, những nội dung này đã rà soát 17 nhiệm vụ được Quốc hội giao, có bảng phân công nhiệm vụ cụ thể và thời hạn hoàn thành cho các đơn vị. Đồng thời cho rằng, về quy mô dự án PPP, nên đánh giá theo lĩnh vực dự án, để vừa thu hút được đầu tư, vừa tránh đầu tư dàn trải. Kiến nghị, cần thiết phải mở rộng phạm vi hướng dẫn, tìm ra các vấn đề cuộc sống yêu cầu phải có mà Luật chưa quy định, vấn đề giải quyết tranh chấp và chấm dứt hợp đồng, liên quan đến thẩm định và báo cáo nghiên cứu khả thi, mẫu hợp đồng, cơ chế tăng giảm doanh thu.../.

Thuý Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 2393
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.