Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 6 tháng 2 năm 2023
English
a A
Ngày 02/12/2020-16:15:00 PM
Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của một số loại hình kinh tế chia sẻ chính tới nền kinh tế

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao là cơ quan đầu mối, chủ trì xây dựng “Báo cáo đánh giá tác động của một số loại hình kinh tế chia sẻ chính tới nền kinh tế” trình Chính phủ trong quý IV/2020. Trên cơ sở các báo cáo đánh giá của các Bộ, ngành và cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành nội dung dự thảo Báo cáo tác động nêu trên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các Bộ, ngành và cơ quan cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo.

Văn bản góp ý của quý Cơ quan xin gửi về Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 07/12/2020 để tổng hợp, hoàn thiện trình Chính phủ (bản điện tử gửi về địa chỉ: CuongHgV@mpi.gov.vn). Sau thời gian nêu trên, nếu Bộ Kế hoạch và Đầu tư không nhận được ý kiến xin được hiểu là quý Cơ quan đồng ý với dự thảo Báo cáo.

Mọi thông tin liên quan xin liên hệ ông Hoàng Văn Cương, Ban nghiên cứu các vấn đề xã hội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, điện thoại: 08044460/0912652295, email: CuongHgV@mpi.gov.vn./.


File đính kèm:
CONG_VAN_XIN_Y_KIEN.pdf
DU_THAO_BAO_CAO.doc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 4079
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.