Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 26 tháng 5 năm 2022
English
a A
Ngày 28/12/2020-11:05:00 AM
Lấy ý kiến về Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thực hiện Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương liên quan tổ chức lập Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh phát triển, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển làm cơ sở lập quy hoạch. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện dự thảo Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Căn cứ quy định tại Điều 31 Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin gửi hồ sơ lấy ý kiến về Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm: báo cáo quy hoạch, báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, hệ thống sơ đồ, bản đồ thể hiện phương án quy hoạch. Bản mềm hồ sơ lấy ý kiến về quy hoạch được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Đề nghị Quý cơ quan gửi văn bản góp ý về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 18 tháng 01 năm 2021 để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch trước khi trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 3302
  •  
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
        

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.