Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022
English
a A
Ngày 23/12/2020-15:49:00 PM
Công tác cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI
(MPI) – Ngày 09/12/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Báo cáo số 8182/BC-BKHĐT về báo cáo công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020.

Theo Báo cáo, công tác CCHC luôn được Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ quan tâm, chỉ đạo sát sao. Việc tuyên truyền CCHC được thực hiện thường xuyên, lồng ghép với các công việc chuyên môn cụ thể và đã có nhiều đổi mới theo hướng đơn giản hóa, đảm bảo hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tế cũng như tuân thủ các quy định hiện hành.

Trong năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình cấp có thẩm quyền ban hành 03 Luật, 10 Nghị định, 03 Quyết định và ban hành theo thẩm quyền 08 Thông tư hướng dẫn các hoạt động thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Đồng thời Bộ đã tiến hành rà soát 252 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, hệ thống hóa các VBQPPL nêu trên cùng với các VBQPPL trình ban hành, ban hành trong năm 2020 làm cơ sở công bố danh mục VBQPPL còn hiệu lực, hết hiệu lực và hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Năm 2020, Bộ đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa, nâng cao chất lượng của 115 TTHC trên cơ sở ban hành và trình ban hành 08 VBQPPL, rà soát 05 TTHC tại Thông tư số 09/2020/TT-BKHĐT ngày 27/11/2020 quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Đặc biệt, Bộ đã đơn giản hóa 40 TTHC tại Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020…

Về thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, Bộ đã hoàn thiện việc xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ (tại địa chỉ https://baocao.mpi.gov.vn) và đang trong quá trình thử nghiệm kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ với 3 chế độ báo cáo: về tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tình hình đăng ký thành lập, giải thể, tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp và tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

Bên cạnh đó, Bộ đã thực hiện điện tử hóa và tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ 79 chỉ tiêu, cung cấp đủ dữ liệu 09 chỉ tiêu theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC, năm 2020, lĩnh vực đấu thầu tiếp nhận và giải quyết 55.547 hồ sơ TTHC, lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài tiếp nhận 293 hồ sơ, lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thực hiện phê duyệt 02 dự án và văn kiện dự án.

Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC, Cổng thông tin điện tử của Bộ có các kênh thông tin tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị và cá nhân đối với các VBQPPL, các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị (PAKN) của các tổ chức và cá nhân, chuyên mục hỏi đáp trực tuyến về các lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ.

Theo Báo cáo, từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ đã tiếp nhận 150 PAKN của các cá nhân, tổ chức liên quan đến TTHC, 202 PAKN của các cá nhân, tổ chức liên quan đến chính sách và quy định hành chính. Các PAKN được Bộ công khai toàn bộ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Về ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ đã ứng dụng có hiệu quả các Hệ thống thông tin trong nội bộ, xây dựng triển khai Trung tâm nghiên cứu dữ liệu và năng lực điều hành hệ thống thông tin của Bộ…

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp, tiếp tục cung cấp các thông tin chính thống của Bộ trên Cổng thông tin điện tử và các trang tin điện tử theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành,…

Năm 2020, Tổ công tác liên Bộ phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô theo Quyết định số 1317/QĐ-TTg ngày 06/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô. Hoạt động của Tổ có nhiều đổi mới, tập trung thảo luận về tình hình kinh tế vĩ mô gắn với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng như các vấn đề cập nhật, nổi cộm, từ đó tham mưu, đề xuất, kiến nghị các giải pháp trong chỉ đạo điều hành…/.

Minh Trang
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1150
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.