Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 12/05/2021-10:43:00 AM
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng chi phí đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu

Thực hiện quy định tại khoản 9 Điều 9 và Điều 86 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Điều 32 của Nghị định số 35/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu.

Ý kiến bằng văn bản của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý đấu thầu) trước ngày 31/5/2021, kèm theo bản mềm nội dung góp ý về địa chỉ email: thongtuchiphidtqm@gmail.com và ghi rõ ở tiêu đề "Góp ý Dự thảo Thông tư quy định thu chi phí trong đấu thầu qua mạng" để tổng hợp, hoàn thiện./.


File đính kèm:
DUTHAOTHONGTU.docx

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 2773
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.