Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2023
English
a A
Ngày 12/05/2021-10:53:00 AM
Nhận góp vốn, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất
(MPI) - Câu hỏi của Công ty quảng bá đầu tư Quảng Ninh (IPA).

1. Theo Điểm b Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư năm 2020 thì cơ quan nhà nước chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trong trường hợp Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất ....

Xin hỏi Quý Bộ, việc nhận góp vốn, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất nêu trên là trước khi xin chủ trương đầu tư (tức là minh chứng trong hồ sơ là đã thực hiện nhận chuyển nhượng, góp vốn, thuê) hay sau khi có chủ trương đầu tư mới thực hiện việc nhận chuyển nhượng, góp vốn hay thuê đó? Nếu sau chủ trương đầu tư thì sẽ thế nào nếu sau đó lại không thỏa thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn hay thuê quyền sử dụng đất được?

2. Căn cứ Biểu mẫu số I.3 tại Văn bản hướng dẫn số 324/BKHĐT-PC ngày 20/01/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư, nhà đầu tư cần: lập bảng cơ cấu hiện trạng sử dụng đất, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất kèm theo).

Xin hỏi Quý Bộ, bảng cơ cấu hiện trạng sử dụng đất, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trong thành phần hồ sơ nhà đầu tư nộp vào cần có xác nhận của chính quyền địa phương hay không? Nếu nhà đầu tư tự lập mà không có xác nhận của UBND cấp huyện thì thường không chính xác, không đầy đủ, đôi khi rất sơ sài. Việc thẩm định lại dựa trên thông tin nộp vào không đáng tin cậỵ là không phù hợp.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Điểm d khoản 2 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư đã quy định chi tiết tài liệu, giấy tờ giải trình đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại điểm b khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư. Theo đó, tài liệu bao gồm: bản sao hợp lệ văn bản của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền chấp thuận việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và bản sao hợp lệ các giấy tờ, văn bản khác thỏa thuận sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư. Như vậy, thỏa thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất được thực hiện trước khi nhà đầu tư thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư. Đề nghị nhà đầu tư thực hiện thống nhất quy định về biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1374
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.