Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 19/05/2021-14:46:00 PM
Áp dụng hình thức chỉ định thầu
(MPI) – Câu hỏi của bạn đọc Phan Sơn, email: dienbiendpi@gmail.com.

Tại Điểm g Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 12/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án sắp xếp ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đến năm 2015 quy định “Các dự án được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu bằng nguồn vốn của Đề án”.

Tuy nhiên, theo Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác đầu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước thì tuyệt đối không cho phép chỉ định thầu đối với những gói thầu không đáp ứng điều kiện tại Điều 22 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

Vậy xin hỏi Quý Bộ, cơ quan thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu có được áp dụng hình thức Chỉ định thầu cho các dự án trong Đề án hay không? Hay thực hiện theo Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Việc thực hiện chỉ định thầu chỉ áp dụng đối với các gói thầu thuộc trường hợp chỉ định thầu và đáp ứng điều kiện chỉ định thầu quy định tại Điều 22 Luật đấu thầu, Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1198
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.