Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 26 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 19/05/2021-14:48:00 PM
Gộp nhiều dự toán trong một gói thầu
(MPI) - Câu hỏi của bạn đọc Trịnh Thị Minh Thư, email: ttmthu@vishipel.com.vn.

Trong quá trình nghiên cứu về gói thầu và lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, cá nhân tôi có nội dung còn băn khoăn, chưa chắc chắn, xin hỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư như sau:

Tại tại Khoản 22 Điều 4 Luật đấu thầu quy định: “Gói thầu là một phần hoặc toàn bộ dự án, dự toán mua sắm; gói thầu có thể gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc là khối lượng mua sắm một lần, khối lượng mua sắm cho một thời kỳ đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung.”

Như vậy, đối với các hạng mục công việc (phi tư vấn) có quy mô, tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, phương án thi công là như nhau, mỗi hạng mục có quyết định phê duyệt dự toán riêng thì tôi có thể gom các dự toán thành 1 gói thầu để đấu thầu 1 lần được không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 3 Điều 33 Luật đấu thầu quy định việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý.

Đối với trường hợp nêu trong câu hỏi của bạn đọc, việc phân chia dự án thành các gói thầu phải tuân thủ quy định nêu trên. Theo đó, pháp luật về đấu thầu không cấm việc gộp các hoạt động phi tư vấn thành một gói thầu. Tuy nhiên, việc gộp các hạng mục công việc phi tư vấn này thành một gói thầu phải bảo đảm quy mô gói thầu hợp lý, phù hợp với năng lực cung ứng của các nhà thầu trên thị trường và không làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1807
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.