Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2023
English
a A
Ngày 25/05/2021-16:21:00 PM
Sử dụng nhà thầu phụ
(MPI) - Câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Hữu Hiệp, email: nguyenhuuhiep1893@gmail.com.

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội khóa XIII ban hành ngày 26/11/2013; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan. Trong quá trình tham gia thực hiện các dự án sử dụng vốn nhà nước Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Trần Lê C.O nhận thấy các quy định pháp luật hiện hành có những nội dung chưa được cụ thể, để có cơ sở pháp lý thực hiện các dự án Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Trần Lê C.O xin hỏi, ba nội dung liên quan đến nhà thầu phụ:

- Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ là bao nhiêu trên tổng giá trị hợp đồng?

- Trường hợp Hồ sơ dự thầu có đề xuất nhà thầu phụ thì theo quy định bên mời thầu không cần đánh giá năng lực của nhà thầu phụ nhưng trong quá trình thực hiện hợp đồng thì có bắt buộc đánh giá năng lực của nhà thầu phụ hay không? Trường hợp Hồ sơ dự thầu không đề xuất nhà thầu phụ nhưng nhà thầu phụ được đề xuất trong biên bản thương thảo hợp đồng hoặc trong hợp đồng hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng… thì có bắt buộc đánh giá năng lực của nhà thầu phụ hay không?

- Một dự án đường giao thông có chiều dài tuyến là 2.000m (km0+00 đến km2+00) thì nhà thầu phụ có được thực hiện 100% khối lượng của một đoạn 200m (ví dụ: từ km0+00 đến km0+200) hay không? Kính mong nhận được sự quan tâm trả lời của Quý cơ quan. Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ là bao nhiêu trên tổng giá trị hợp đồng? Trường hợp Hồ sơ dự thầu có đề xuất nhà thầu phụ thì theo quy định bên mời thầu không cần đánh giá năng lực của nhà thầu phụ nhưng trong quá trình thực hiện hợp đồng thì có bắt buộc đánh giá năng lực của nhà thầu phụ hay không? Trường hợp Hồ sơ dự thầu không đề xuất nhà thầu phụ nhưng nhà thầu phụ được đề xuất trong biên bản thương thảo hợp đồng hoặc trong hợp đồng hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng, thì có bắt buộc đánh giá năng lực của nhà thầu phụ hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Luật Đấu thầu (Điều 3 khoản 1) quy định hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo quy định tại Mục 31 Chương I Mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ kê khai theo Mẫu số 19(a) Chương IV - Biểu mẫu dự thầu. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá DSDT của nhà thầu chính (trừ trường hợp HSMT quy định được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt). Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ). Nhà thầu chính chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá tỷ lệ phần trăm (%) trên giá dự thầu của nhà thầu theo quy định tại BDL.

Đối với trường hợp nêu trên, việc sử dụng nhà thầu phụ đối với gói thầu xây lắp phải tuân thủ theo quy định nêu trên. Pháp luật về đấu thầu hiện hành không có quy định cụ thể về tỷ lệ phần trăm sử dụng nhà thầu phụ. Theo đó, tùy theo quy mô, tính chất gói thầu, chủ đầu tư đưa ra quy định về tỷ lệ % sử dụng nhà thầu phụ cho phù hợp. Tuy nhiên, việc đưa ra tỷ lệ % sử dụng nhà thầu phụ phải phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu; tránh trường hợp lợi dụng việc sử dụng nhà thầu phụ nhằm mục đích chuyển nhượng thầu hoặc đưa các nhà thầu phụ có năng lực yếu kém vào thực hiện gói thầu, dẫn đến ảnh hưởng tới tiến độ, chất lượng công trình. Việc sử dụng, thay thế nhà thầu phụ được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 128 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 3854
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.