Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2023
English
a A
Ngày 25/05/2021-16:59:00 PM
Danh mục dự án thu hồi đất và chấp thuận chủ trương đầu tư
(MPI) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Đơn phản ánh, kiến nghị của ông Chu Minh Duy, địa chỉ: Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Trong quá trình nghiên cứu tôi thấy có sự mâu thuẫn giữa Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Cụ thể, liên quan đến các quy định về "Chấp thuận chủ trương đầu tư", điểm a, điểm b Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định:

"2. Tài liệu, giấy tờ giải trình đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 33 Luật Đầu tư gồm:

a) Bản sao Danh mục dự án thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua;..."

Tuy nhiên, "Danh mục dự án thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua" là tài liệu không thể có được trước Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư vì theo quy định tại điểm đ khoản 4 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và điểm b khoản 6 Điều 67 Thông tư 29/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì để lập "Danh mục dự án thu hồi đất" thì cần có "có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

Đây là mâu thuẫn dạng "con gà -quả trứng", cái gì có trước - cái gì có sau.

Kính mong Quý Cơ quan xem xét, hướng dẫn để công dân, doanh nghiệp có căn cứ thực hiện các công việc có liên quan

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 3 Điều 45 Luật Đất đai 2013 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện”.

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 36 Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (thay thế Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT), một trong các nội dung lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện thu hồi đất trong năm kế hoạch.

Căn cứ quy định nêu trên, việc lập danh mục dự án thu hồi đất không yêu cầu phải có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhá nước có thẩm quyền./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 3102
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.