Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 27/05/2021-16:41:00 PM
Điều kiện thực hiện chỉ định thầu
(MPI) - Câu hỏi của bạn đọc Đỗ Viết Phúc, email: vietphuc.dv984@gmail.com.

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 36 của Luật Lưu trữ: “Cá nhân được hành nghề độc lập về dịch vụ lưu trữ khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Có Chứng chỉ hành nghề lưu trữ; b) Có cơ sở vật chất phù hợp để thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ; c) Có đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ tại cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ cấp tỉnh.”

Căn cứ vào Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề Lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ và Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/10/2020 của Bộ Nội vụ về sử đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề Lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Tôi được Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ, lĩnh vực được hành nghề là chỉnh lý tài liệu lưu trữ; theo quy định tôi đã nộp hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ tại sở Nội vụ tỉnh Lai Châu theo quy định tại Thông tư số 09/2014/TT-BNV và Thông tư số 02/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Hiện nay có cơ quan đang muốn thuê tôi chỉnh lý tài liệu lưu trữ của cơ quan họ theo hình thức chỉ định thầu với số tiền của cả gói thầu là hơn 60.000.000 VNĐ.

Vậy xin hỏi Quý Bộ, theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì cá nhân tôi có được ký hợp đồng chỉnh lý tài liệu với cơ quan đó không? Việc chỉ định thầu đó phải đăng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu lên Cổng thông tin đấu thầu quốc gia, như vậy cá nhân tôi phải đăng ký thông tin trên Cổng thông tin đấu thầu quốc gia. Vậy với tư cách là cá nhân tôi có được đăng ký thông tin trên Cổng thông tin đấu thầu quốc gia không? Tôi có phải đăng ký kinh doanh tại Phòng Tài chính và Kế hoạch của thành phố Lai Châu hay không? Bởi theo quy định của Luật Lưu trữ và Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ thì tôi chỉ phải nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu để đăng ký hoạt động dịch vụ là được.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tư cách hợp lệ của nhà thầu là cá nhân được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Luật đấu thầu, trong đó không bao gồm nội dung đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Việc chỉ định thầu được thực hiện đối với gói thầu thuộc trường hợp chỉ định thầu, đáp ứng điều kiện chỉ định thầu quy định tại Điều 22 Luật đấu thầu, Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu (trong đó bao gồm cả hình thức chỉ định thầu) phải đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1160
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.