Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 4 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 31/05/2021-14:03:00 PM
Ủy quyền của Hội đồng quản trị và thành viên HĐQT trong công ty cổ phần
(MPI) - Câu hỏi của bạn đọc Vũ Đức Minh, email: doanhnghieplaf@gmail.com.

Công ty chúng tôi là Công ty cổ phần Tây Hà, HĐQT của Công ty gồm 3 thành viên, trong đó, 1 thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty. Theo những quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, chúng tôi xin kính đề nghị quý cơ quan trả lời giúp chúng tôi 2 vấn đề sau đây:

- Theo quy định về quyền và nghĩa vụ của HĐQT trong công ty chúng tôi giống với quy định từ Điểm a đến Điểm p Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020. Xin hỏi Quý Bộ, HĐQT trong công ty có thể ủy quyền một phần hoặc toàn bộ quyền của mình cho Giám đốc công ty được hay không?

- Theo Điểm b Khoản 9 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên HĐQT có quyền ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT. Xin hỏi Quý Bộ, người được ủy quyền có quyền tự quyết vấn đề biểu quyết được hay không (không phụ thuộc ý chí thành viên HĐQT) trong trường hợp thành viên HĐQT cho phép người ủy quyền làm điều đó?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Luật Doanh nghiệp năm 2020 không quy định về việc Hội đồng quản trị công ty cổ phần ủy quyền một phần hoặc toàn bộ thẩm quyền của mình cho Giám đốc công ty. Đồng thời, Điểm a Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã quy định Giám đốc công ty có quyền và nghĩa vụ “Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị”.

2. Theo quy định tại Khoản 9 Khoản 11 Điều 157 và Khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp năm 2020, thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần được quyền ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Việc ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị phải tuân thủ quy định của pháp luật dân sự về hợp đồng ủy quyền, thời hạn thực hiện hợp đồng ủy quyền, nội dung các quyền được ủy quyền./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2670
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.