Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 08/06/2021-16:01:00 PM
Quy định của pháp luật về đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong công ty 100% vốn nước ngoài
(MPI) - Câu hỏi của bạn đọc Võ Minh Thu, email: vminhthu1109@gmail.com.

Sau quá trình nghiên cứu Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, tôi có một trường hợp như sau mong nhận được hướng dẫn của Quý Bộ: Công ty TNHH A (Công ty A) là một công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, có hai thành viên là cá nhân quốc tịch Đài Loan. Công ty A hoạt động chính trong lĩnh vực may trang phục. Công ty A có một chi nhánh tại tỉnh Thanh Hóa và có một dự án đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ghi nhận nhà đầu tư của dự án là 2 thành viên của Công ty A và tổ chức kinh tế thực hiện dự án là Công ty A - chi nhánh Thanh Hóa. Hai thành viên Công ty A dự định chuyển nhượng 100% vốn góp trong Công ty A cho một công ty quốc tịch BVI.

Xin hỏi Quý Bộ, trong trường hợp trên, nhà đầu tư quốc tịch BVI có cần đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp với cơ quan đăng ký đầu tư khi mua phần vốn góp trong Công ty A không? Theo tôi hiểu, trong trường hợp này không thuộc các trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư năm 2020.

Sau khi thực hiện thủ tục thay đổi thành viên của Công ty A, Công ty A có thể thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp tại tỉnh Thanh Hóa không? Nếu có, quy định áp dụng là quy định nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Công ty TNHH A (Công ty A) là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, có hai thành viên là cá nhân quốc tịch Đài Loan. Công ty A hoạt động chính trong lĩnh vực may trang phục. Hai thành viên Công ty A dự định chuyển nhượng 100% vốn góp trong Công ty A cho một công ty quốc tịch BVI (đề nghị xác nhận đây là quốc tịch British Virgin Island).

Theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải đáp ứng các quy định, điều kiện tại khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư, khoản 4 Điều 65 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp thực hiện theo quy định tại Điều 26 Luật Đầu tư và Điều 66 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Nhà đầu tư không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật có liên quan khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế, nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1833
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.