Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 16/06/2021-16:48:00 PM
Thắc mắc về Luật đầu tư năm 2020
(MPI) - Câu hỏi của bạn đọc Trần Anh Đức, email: duc44tl@gmail.com.

Theo mục a Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư 2020 quy định:

"4. Đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà đầu tư có quyền sử dụng đất, trừ trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật và đất đai;"

Công ty chúng tôi hiện có quyền sử dụng một lô đất đang được Nhà nước giao quản lý để làm nhà máy sản xuất; quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng 1:500; quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được nhà nước xác định, phê duyệt là đất xây dựng đô thị, đất ở. Xin hỏi Quý Bộ:

1. Công ty chúng tôi đang muốn thực hiện dự án đô thị trên mảnh đất của công ty đang sử dụng, vậy nếu thực hiện dự án khu đô thị trên mảnh đất của công ty nêu trên có được phép thực hiện hay không?

2. Xin giải thích rõ ý "trừ trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật và đất đai;" là những loại dự án nào và công ty thực hiện dự án đô thị mới có thuộc trường hợp loại trừ trên hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

- Điểm a Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư quy định: cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư có quyề sử dụng đất.

Trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư được hướng dẫn tại Điểm a Khoản 5 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ_CP. Theo đó, tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị thuộc Danh mục dự án cần thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua.

- Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, theo khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP), nhà đầu tư có quyền sử dụng đất được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời xác định nhà đầu tư đó làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại trong các trường hợp. a) Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp; b) Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở; c) Nhận chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại.

Theo nội dung câu hỏi của bạn đọc, diện tích khu đất do công ty đang sử dụng không có đất ở. Do đó, không có căn cứ để thực hiện dự án đô thị tại khu đất đó theo quy định của pháp luật./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2718
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.