Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 25 tháng 1 năm 2022
English
a A
Ngày 21/06/2021-10:38:00 AM
Công bố danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(MPI) – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 778/QĐ-BKHĐT công bố danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Quyết định 778/QĐ-BKHĐT ban hành sẽ thay thế các Quyết định 1795/QĐ-BKHĐT ngày 14/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 632/QĐ-BKHĐT ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục báo cáo định kỳ mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 1280/QĐ-BKHĐT ngày 12/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục báo cáo định kỳ mới ban hành, danh mục chế độ báo cáo định kỳ được thay thế và danh mục chế độ báo cáo định kỳ bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo Quyết định, danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có160 báo cáo trong 12 lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, gồm: đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, xúc tiến đầu tư; Vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức; Giám sát và đánh giá đầu tư; Doanh nghiệp; Quản lý nhà nước về hoạt động quy hoạch; Thanh tra; Chương trình mục tiêu quốc gia; Đầu tư công; Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Thống kê; Công tác Thi đua - Khen thưởng và một số chế độ báo cáo khác.

Trong đó, lĩnh vực đầu tư công, các báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư hằng năm vốn ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công (đối với các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước); báo cáo số liệu tổng hợp thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước theo từng nguồn vốn, đánh giá tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước sẽ thực hiện chế độ báo cáo hằng tháng. Đối với báo cáo chi tiết tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng năm của các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ thực hiện chế độ báo cáo hằng tháng, quý, 6 tháng và hằng năm./.

Thanh Loan
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1154
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.