Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26 tháng 9 năm 2022
English
a A
Ngày 05/07/2021-17:16:00 PM
Tăng cường triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 02/7/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Văn bản số 4260/BKHĐT-QLQH gửi Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo đó, ngày 27/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi Chỉ thị được ban hành, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã bắt tay ngay vào việc tổ chức triển khai nhiệm vụ được phân công và đã có kết quả bước đầu.

Cụ thể, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 37/38 quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được cấp có thẩm quyền phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch, còn Nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh chưa được phê duyệt; đối với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hiện đã có 61/63 địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch, còn 02 địa phương chưa trình thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch. Trong đó, một số quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch từ năm 2019, đầu năm 2020. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, thời hạn lập quy hoạch không quá 24 tháng tính từ ngày Nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt nên thời gian còn lại để lập để lập quy hoạch không còn nhiều.

Trên cơ sở Nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương triển khai tổ chức lập quy hoạch theo quy định, có 03 quy hoạch ngành quốc gia và 02 quy hoạch tỉnh đã tổ chức thẩm định xong, đang hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo kế hoạch đề xuất của Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương, một số quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch tỉnh dự kiến trình cấp có thẩm quyền phê quyệt vào cuối năm 2021 theo quy định.

Đối với nhiệm vụ xây dựng văn bản thông tin đề xuất quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian trên địa bàn quốc gia, vùng, tỉnh các hoạt động của ngành, theo quy định tại điểm c khoản 1 Mục II của Chỉ thị, các Bộ phải hoàn thành và báo cáo trình Hội đồng quy hoạch quốc gia trong quý IV/2020 nhưng đến hiện tại, Cơ quan thường trực của Hội đồng quy hoạch quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vẫn chưa nhận được văn bản của các Bộ.

Với kết quả triển khai thực hiện nêu trên, công tác triển khai lập quy hoạch khời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch đang bị chậm so với tiến độ đề ra. Vì vậy, để tăng cường chỉ đạo, đôn đốc công tác quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực của Hội đồng quy hoạch quốc gia) đề nghị Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các cơ quan, đơn vị được phân công khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng, đó là: khẩn trương xây dựng văn bản thông tin đề xuất quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian trên địa bàn quốc gia, vùng, tỉnh các hoạt động của ngành, gửi Cơ quan thường trực của Hội đồng quy hoạch quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) báo cáo, trình Hội đồng quy hoạch quốc gia theo quy định, chậm nhất trong tháng 8/2021; đối với các Nhiệm vụ lập quy hoạch ngành quốc gia chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy hoạch ngành quốc gia đã tổ chức thẩm định xong, khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quý III/2021; đối với các quy hoạch ngành quốc gia mà các Bộ đã đề xuất trong kế hoạch lập quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vào cuối năm 2021, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục để trình Hội đồng thẩm định vào tháng 10/2021 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vào chậm nhất tháng 12/2021.

Đồng thời, đề nghị các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả cơ quan lập quy hoạch và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng, gồm: đối với các Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quý III/2021; đối với các quy hoạch tỉnh đã tổ chức thẩm định xong, khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 8/2021; đối với các quy hoạch tỉnh đã đề xuất trong kế hoạch lập quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vào cuối năm 2021, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục để trình Hội đồng thẩm định vào tháng 10/2021 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vào chậm nhất tháng 12/2021.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh các nội dung chưa thống nhất, mâu thuẫn, chồng chéo đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Hội đồng quy hoạch quốc gia hoặc Thủ tướng Chính phủ xem xét và giải quyết theo thẩm quyền quy định./.

Thanh Loan
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1345
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.