Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022
English
a A
Ngày 07/06/2021-09:25:00 AM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái

Nội dung kiến nghị (số 25 tại văn bản số 92/BDN):

Cử tri kiến nghị sớm ban hành chính sách bảo vệ, phát triển rừng thay thế Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các Công ty nông, lâm nghiệp và Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó cần có chính sách ưu tiên, khuyến khích phát triển rừng tự nhiên (rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất) bằng biện pháp khoanh nuôi tái sinh tự nhiên trên cơ sở hỗ trợ của ngân sách nhà nước thông qua đặt hàng, để khuyến khích phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng có đa dạng sinh học cao, lợi dụng được thế mạnh tự nhiên của đất rừng, tăng khả năng phòng hộ như giữ nước, bảo vệ môi trường; có chính sách hỗ trợ nhân dân phát triển các loại cây dược liệu dưới tán rừng để tạo thu nhập cho nhân dân vừa giữ được rừng vừa giảm nghèo bền vững.

Trả lời:

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định về chính sách đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng thay thế Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các Công ty nông, lâm nghiệp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình dự thảo Nghị định trên. Chính phủ đang xin ý kiến Thành viên Chính phủ Chương trình đầu tư công Phát triển lâm nghiệp Quốc gia bền vững giai đoạn 2021-2025 thay thế Quyết định số 886/QĐ-TTg theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 280
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.