Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 07/06/2021-09:27:00 AM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cần Thơ

1. Nội dung kiến nghị (số 26 tại văn bản số 92/BDN):

Đề nghị tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, giúp cho việc tổ chức thực hiện luật được thuận lợi, nhất là các quy định về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư.

Trả lời:

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 về quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

2. Nội dung kiến nghị (số 27 tại văn bản số 92/BDN):

Đề nghị xem xét, ban hành Thông tư hướng dẫn về biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, để thống nhất với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp.

Trả lời:

Ngày 16 tháng 3 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021, thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2005 và Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 316
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.