Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022
English
a A
Ngày 07/06/2021-09:31:00 AM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau

1. Nội dung kiến nghị (số 28 tại văn bản số 92/BDN):

Cử tri kiến nghị xem xét, sớm thẩm định, phê duyệt Dự án phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực Mekong - Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Nội dung này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 9288/UBND-XD ngày 16/12/2019 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Vì đây là dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với thành phố Cà Mau, là tiền đề xây dựng thành phố Cà Mau trở thành đô thị loại I, đồng thời đầu tư nâng cấp hạ tầng của địa phương để thích ứng với các kịch bản biến đổi khí hậu.

Trả lời:

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp, xem xét xử lý Dự án phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực Mêkông - thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau do WB tài trợ. Khi có kết quả, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo cho tỉnh được biết.

2. Nội dung kiến nghị (số 29 tại văn bản số 92/BDN):

Cử tri kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm ban hành Thông tư về mẫu biểu áp dụng trong đăng ký doanh nghiệp phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 (có hiệu lực thi hành hành từ ngày 01/01/2021) thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 và Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trả lời:

Ngày 16 tháng 3 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021, thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2005 và Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

3. Nội dung kiến nghị (số 30 tại văn bản số 92/BDN):

Kiến nghị xem xét, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012, nhằm tạo cơ chế thuận lợi phát triển kinh tế tập thể, HTX, cụ thể như sau: Tại Khoản 3, Điều 3 quy định: “Khi HTX, liên hiệp HTX phát triển đến trình độ cao hơn thì sẽ thành lập các doanh nghiệp của HTX…” (quy định này không cụ thể, khó xác định như thế nào “phát triển đến trình độ cao” để từ đó xác định “trình độ phát triển cao hơn”). Đề nghị sửa lại khoản 3, Điều 3 như sau: Khi được đa số thành viên HTX tán thành thì HTX, Liên hiệp HTX được thành lập doanh nghiệp của HTX, Liên hiệp HTX và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Gộp khoản 1 và khoản 2, Điều 17 thành một khoản chung, và sửa như sau: “Vốn góp của thành viên HTX, Liên hiệp HTX thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 1/3 (một phần ba) vốn điều lệ của HTX, Liên hiệp HTX”. Ngoài ra: Sửa đổi quy định về khoản ngân sách nhà nước hằng năm và trung hạn hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX được ghi thành khoản mục riêng trong Dự toán ngân sách nhà nước, tạo điều kiện cho phân bổ và tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế tập thể, HTX. Ban hành quy định ưu đãi về thuế, tiền thuê đất đối với HTX theo hướng miễn thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dịch vụ dùng chung đầu vào; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ 3 đến 5 năm đầu đối với HTX mới thành lập; áp dụng mức thuế suất VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn doanh nghiệp nhỏ và vừa, ưu đãi tiền thuê đất đối với HTX.

Trả lời:

Thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận kiến nghị của cử tri, sẽ tổng hợp trong quá trình tổng kết Luật và sửa đổi, bổ sung Luật./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 260
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.