Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 07/06/2021-09:35:00 AM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam

1. Nội dung kiến nghị (số 31 tại văn bản số 92/BDN):

Đề nghị bổ sung trong pháp luật về đầu tư công, phải có hồ sơ giám sát của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng là cơ sở pháp lý phải có trong xây dựng hạ tầng cơ sở để phát huy vai trò giám sát của nhân dân với các dự án ở cơ sở.

Trả lời:

Việc giám sát đầu tư của cộng đồng được quy định tại Điều 74, Điều 75 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và Chương VIII của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; trong đó, đã nêu đầy đủ các nội dung giám sát của cộng đồng và yêu cầu chủ trương chình, chủ đầu tư trả lời, cung cấp các thông tin phục vụ việc giám sát đầu tư của cộng đồng.

2. Nội dung kiến nghị (số 04 tại văn bản số 114/BDN):

Đề nghị Nhà nước sớm có chính sách để ưu tiên cho phát triển công nghiệp trên địa bàn như phê duyệt diện tích đất phát triển công nghiệp tại Khu công nghiệp và các Cụm công nghiệp.

Trả lời:

Trong thời gian các bộ và cơ quan trung ương rà soát, nghiên cứu để trình Chính phủ ban hành các chính sách cho phát triển công nghiệp trên địa bàn như phê duyệt diện tích đất phát triển công nghiệp tại khu công nghiệp và các cụm công nghiệp. Đề nghị tỉnh Hà Nam xây dựng phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp, cụm công nghiệp tích hợp trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và thực hiện thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 389
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.