Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 16 tháng 8 năm 2022
English
a A
Ngày 07/06/2021-11:01:00 AM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam

Nội dung kiến nghị (số 03 tại văn bản số 114/BDN): Đề nghị sớm bổ trí vốn hỗ trợ đầu tư tuyến đường vào các xã Phước Thành, Phước Lộc, huyện Phước Sơn (từ Phước Kim đi Phước Thành và từ Phước Công đi Phước Lộc) bị hư hỏng nghiêm trọng do cơn bão số 9 (năm 2020) theo Thông báo số 378/TB-VPCP ngày 17/11/2020 của Văn phòng Chính phu về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và thành phố Đà Nẵng về công tác khắc phục hậu quả bão số 9.

Trả lời:

Dự án Tuyến đường ĐH1.PS (đoạn Phước Kim - Phước Thành) có tổng mức đầu tư là 135 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 135 tỷ đồng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại thông báo số 378/TB-VPCP ngày 17 tháng 11 năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ bố trí kế hoạch năm 2020 cho dự án là 25 tỷ đồng tại Quyết định số 2260/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2020.

Căn cứ tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ thông báo tại văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 04 năm 2020, tại báo cáo phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, tỉnh Quảng Nam đã dự kiến bố trí cho dự án là 105 tỷ đồng (trong đó, vốn ngân sách trung ương là 90 tỷ đồng). Như vậy tổng vốn bố trí kế hoạch năm 2020 và dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho dự án là 130 tỷ đồng, đạt 96% tổng mức đầu tư dự án.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 216
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.