Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 07/05/2021-17:15:00 PM
Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ

Nội dung kiến nghị (số 28 tại văn bản số 2665/VPCP-QHĐP):

Chỉ đạo xây dựng và trình Quốc hội ban hành Nghị quyết quy định về cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính và phân cấp quản lý cho thành phố Cần Thơ, bảo đảm tính tương đồng với các thành phố trong cả nước, tạo điều kiện để thành phố Cần Thơ phát triển thành trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long theo Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị.

Trả lời:

Triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Bộ Chính trị.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp ý kiến của các bộ, địa phương có liên quan và trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị tại Tờ trình số 1162/TTr-BKHĐT ngày 04 tháng 3 năm 2021. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có các văn bản số 1950/BKHĐT-KTĐPLT ngày 08 tháng 4 năm 2021 và số 2247/BKHĐT-KTĐPLT ngày 20 tháng 4 năm 2021 lấy ý kiến của các bộ, ngành và địa phương có liên quan giải trình các nội dung và đã tổng hợp, trình lại Chính phủ tại Tờ trình số 2588/TTr-BKHĐT ngày 7 tháng 5 năm 2021.

Sau khi Chính phủ ban hành Chương trình hành động, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các bộ, ngành và thành phố Cần Thơ nghiên cứu, xây dựng Đề án về cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính và phân cấp quản lý cho thành phố Cần Thơ, bảo đảm tính tương đồng với các thành phố trong cả nước, tạo điều kiện để thành phố Cần Thơ phát triển thành trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và trình Quốc hội./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 308
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.