Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 31 tháng 1 năm 2023
English
a A
Ngày 07/06/2021-17:16:00 PM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam

Nội dung kiến nghị (số 29 tại văn bản số 2665/VPCP-QHĐP):

Đề nghị nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách đặc thù ưu đãi cho nhân dân đang sinh sống tại các đảo (trong đó, có xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An), cụ thể: Giao đất ở không thông qua đấu giá; miễn giảm các loại thuế, phí... nhằm thu hút, động viên Nhân dân yên tâm sinh sống, gắn bó với đảo.

Trả lời:

Các xã đảo luôn giữ vị trí quan trọng trong an ninh, quốc phòng và chủ quyền quốc gia. Nhân dân sinh sống trên các xã đảo luôn được các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương quan tâm, ban hành nhiều chính sách, chế độ ưa đãi nhằm động viên nhân dân yên tâm sinh sống và gắn bó với đảo. Đối với một số chính sách đặc thù, như:

1. Chính sách giao đất thông qua đấu giá: Tại điểm b, e, g, h và điểm i khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai quy định các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất[1]. Theo đó, Nhà nước thực hiện giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với việc giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở, tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở và các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Do vậy, đối với ý kiến của cử tri tỉnh Quảng Nam trong chính sách pháp luật đất đai đã có quy định ưu đãi chung; còn các trường hợp cụ thể khác, Ủy ban nhân dân tỉnh có báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, quyết định.

2. Về các chính sách miễn giảm các loại thuế, phí...: người dân sinh sống trên các đảo luôn là đối tượng được miễn giảm học phí, phí bảo hiểm xã hội và một số loại thuế, phí...; các địa bàn thuộc các huyện, xã đảo được ưu tiên hỗ trợ đầu tư phát triển thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèn bền vững,…

Đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam nghiên cứu, làm rõ cơ chế, chính sách đặc thù ưu đãi cần thiết về phát triển và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn xã đảo của tỉnh, trong đó rà soát các cơ chế, chính sách hiện hành của Nhà nước còn chưa phù hợp, còn thiếu và đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi phù hợp báo cáo cấp có thẩm quyền. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tích cực thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao./.[1] Khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai quy định: (b) sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Điều 110 của Luật này; (e) giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền; (g) giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở; (h) giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở; (i) các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 572
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.