Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 7 tháng 12 năm 2021
English
a A
Ngày 21/07/2021-14:59:00 PM
30 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
(MPI) – Ngày 20/7/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 995/QĐ-BKHĐT về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo Quyết định, có 30 thủ tục hành chính thuộc 03 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thứ nhất là lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài công bố tại Quyết định số 426/QĐ-BKHĐT ngày 14/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm 11 thủ tục hành chính.

Thứ hai là lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam được công bố tại Quyết định số 1327/QĐ-BKHĐT ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm 03 thủ tục hành chính; vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài công bố tại Quyết định 1753/QĐ-BKHĐT ngày 28/11/2018 và Quyết định số 828/QĐ-BKHĐT ngày 27/5/2020 gồm 10 TTHC.

Thứ ba là lĩnh vực đấu thầu gồm 06 thủ tục hành chính về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu được công bố tại Quyết định số 224/QĐ-BKHĐT ngày 12/3/2019; Quyết định số 1901/QĐ-BKHĐT ngày 03/12/2019 và Quyết định số 1779/QĐ-BKHĐT ngày 08/12/2020.

Ngoài ra, 15 thủ tục hành chính thuộc 04 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích gồm: lĩnh vực đấu thầu 01 thủ tục hành chính về đấu thầu lựa chọn nhà thầu công bố tại Quyết định số 1901/QĐ-BKHĐT ngày 03/12/2019; lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 01 thủ tục hành chính về thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo công bố tại Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐT ngày 21/9/2018; lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam và thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 10 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021; lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 03 thủ tục hành chính về thành lập và hoạt động của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu công bố tại Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017.

Tại Quyết định, các đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm niêm yết Danh mục thủ tục hành chính quy định tại Điều 1 Quyết định tại nơi tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Đồng thời, hồ sơ trình, giải quyết thủ tục hành chính cần ghi rõ tại góc trên phía bên phải của Phiếu trình là “DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH”. Khi vào sổ công văn và phát hành văn bản trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm phân loại và thống kê số hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/7/2021 và thay thế Quyết định số 271/QĐ-BKHĐT ngày 27/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích./.

Minh Trang
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 355
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.