Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 7 tháng 12 năm 2021
English
a A
Ngày 31/07/2021-11:15:00 AM
Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố 20 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
(MPI) – Ngày 30/7/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1023/QĐ-BKHĐT về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo Quyết định, có 20 thủ tục hành chính thuộc 04 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Cụ thể, lĩnh vực Đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài công bố tại Quyết định số 426/QĐ-BKHĐT ngày 14/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 11 thủ tục hành chính; lĩnh vực Đấu thầu công bố tại Quyết định số 244/QĐ-BKHĐT ngày 12/3/2019; Quyết định số 1901/QĐ-BKHĐT ngày 03/12/2019 và Quyết định số 1779/QĐ-BKHĐT ngày 08/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 07 thủ tục hành chính; lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tại Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT ngày 28/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 01 thủ tục hành chính; lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa công bố tại Quyết định số 585/QĐ-BKHĐT ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 01 thủ tục hành chính.

26 thủ tục hành chính thuộc 04 lĩnh vực thuộc thẩm quyết giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư không thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả gồm: lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp công bố tại Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 03 thủ tục hành chính; lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa công bố tại Quyết định 1397/QĐ-BKHĐT ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 01 thủ tục hành chính; lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tại Quyết định số 1327/QĐ-BKHĐT ngày 28/8/2020 là 03 thủ tục hành chính, Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT 28/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 828/QĐ-BKHĐT ngày 27/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 09 thủ tục hành chính; lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam công bố tại Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 10 thủ tục hành chính.

22 thủ tục hành chính thuộc 04 lĩnh vực không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư không thực hiện tiếp nhận tại Bộ Phận tiếp nhận và Trả kết quả gồm: lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp công bố tại Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 05 thủ tục hành chính; lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa công bố tại Quyết định số 585/QĐ-BKHĐT ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 02 thủ tục hành chính; lĩnh vực Đấu thầu công bố tại Quyết định số 357/QĐ-BKHĐT ngày 02/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 04 thủ tục hành chính; lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và viện trợ phi Chính phủ nước ngoài công bố tại Quyết định số 1327/QĐ-BKHĐT ngày 28/8/2020 là 03 thủ tục hành chính, Quyết định số 828/QĐ-BKHĐT ngày 27/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 08 thủ tục hành chính.

Tại Quyết định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm 07 thủ tục hành chính thuộc 02 lĩnh vực: Đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài công bố tại Quyết định số 426/QĐ-BKHĐT ngày 14/4/2021 là 03 thủ tục hành chính và Đấu thầu công bố tại Quyết định số 244/QĐ-BKHĐT ngày 12/3/2019, Quyết định số 1901/QĐ-BKHĐT ngày 03/12/2019 và Quyết định số 1799/QĐ-BKHĐT ngày 08/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 04 thủ tục hành chính.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/7/2021 và thay thế Quyết định số 1121/QĐ-BKHĐT ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Bảo Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 597
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.