Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 12/08/2021-15:29:00 PM
Báo Australia đánh giá cao triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam
Nền tảng nhân khẩu học và tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam trong suốt hơn hai thập kỷ đã đặt Việt Nam vào vị trí thuận lợi để đối phó với những thách thức hiện tại.