Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 30/08/2021-09:31:00 AM
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 8/2021 giảm 7,1% so với tháng 7/2021
(MPI) – Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 8/2021 giảm 7,1% so với tháng 7/2021, giảm 24,7% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số dự án đầu tư nước ngoài tính đến 20/8/2021 đăng ký cấp mới giảm 36,8% so với cùng kỳ năm 2020 nhưng số vốn đăng ký tăng 16,3%. Vốn đăng ký cấp mới bình quân 1 dự án trong 8 tháng năm 2021 đạt 10 triệu USD/dự án (cùng kỳ năm 2020 đạt 5,4 triệu USD/dự án).