Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2023
English
a A
Ngày 01/09/2021-17:12:00 PM
Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh về các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện dự án đầu tư (Xem tin ảnh)
(MPI) - Ngày 01/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh về các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện dự án đầu tư theo hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Duy Đông và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy. Buổi làm việc có sự tham dự của các bộ, ngành là thành viên Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương, lãnh đạo các đơn vị liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Thứ trưởng Trần Duy Đông chủ trì tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: MPI

Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, nội dung chính của buổi làm việc là triển khai Quyết định số 1242/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương. Đây là cuộc họp đầu tiên của Tổ công tác.

Hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp thành những nhóm vấn đề, rà soát báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác, hiểu rõ hơn các khó khăn vướng mắc của các địa phương. Báo cáo sẽ tập trung vào 05 nội dung.

Thứ nhất, thống nhất Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ hướng dẫn toàn quốc các nội dung triển khai mà địa phương còn chưa thống nhất, do quy định có mà các địa phương hiểu sai.

Thứ hai, những nội dung các địa phương kiến nghị thấy phù hợp, thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để giao cho các bộ, ngành trong thẩm quyền sớm sửa các quy định đó.

Thứ ba, tổng hợp rà soát về các vướng mắc thuộc thẩm quyền của cấp Luật cần phải báo cáo Quốc hội để giao cho các bộ, ngành trong quá trình sửa một luật hoặc nhiều luật thì tổng hợp báo cáo Chính phủ, Quốc hội quyết định.

Thứ tư, một số dự án điển hình, quy mô lớn, dự án kéo dài nhiều năm mà chưa xử lý được thì cũng tổng hợp vào một phụ lục để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thứ năm, theo chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ công tác, sẽ thành lập một tổ công tác về FDI để các bộ, ngành hỗ trợ thêm các địa phương trong thu hút đầu tư các dự án quy mô lớn, đặc biệt là dự án của các tập đoàn xuyên quốc gia, dự án có công nghệ cao, có ý nghĩa cho phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên đầu tư.

Báo cáo tại Hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Hồng Dương đưa ra các khó khăn, vướng mắc trong các quy định hiện hành, trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư của Tỉnh.

Thứ nhất, đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, ông Nguyễn Hồng Dương cho rằng, khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019 thực hiện trên thực tế là rất khó khăn do khó có thể lập, trình phê duyệt chủ trương đầu tư tất cả các dự án trong kế hoạch trung hạn 05 năm tại thời điểm đầu của 5 năm kế hoạch. Đồng thời mức vốn của dự án tại thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư sẽ không còn phù hợp khi triển khai thực hiện ở các năm sau, đặc biệt là những năm về cuối của kế hoạch. Do đó, việc phải phê duyệt chủ trương đầu tư tất cả các dự án để đưa vào danh mục trung hạn ngay sẽ rất khó khăn và chưa phù hợp với tình hình thực tế.

Tỉnh đề xuất, Luật Đầu tư công chỉ nên quy định điều kiện chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn là nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành của địa phương và Hội đồng nhân dân chỉ thông qua danh mục dự án cần đầu tư trong trung hạn.

Đồng thời đề nghị, bổ sung khoản mới trong Điều 34 của Luật, trong đó quy định rõ các trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư, ví dụ: Các trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư do điều chỉnh một trong số các nội nội dung sau: thời gian thực hiện, mục tiêu, phạm vi, quy mô, tổng mức đầu tư dự án,... Lý do đề xuất là từ thực tiễn triển khai, đã có các tình huống dự án phải điều chỉnh ở nhiều mức độ khác nhau. Tuy nhiên, việc xác định những trường hợp điều chỉnh dự án nào đòi hỏi phải thực hiện đồng thời quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Do vậy, việc bổ sung “Các trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư” tại Điều 34 giúp làm rõ các trường hợp cần điều chỉnh chủ trương đầu tư, giúp các đơn vị có nhu cầu điều chỉnh dự án trong quá trình triển khai hạn chế vi phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật.

Thứ hai, đối với dự án ngoài ngân sách, UNBD tỉnh Quảng Ninh nêu nên những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đối với Luật đầu tư năm 2021, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai 2013.

Trong đó, theo quy định của Luật Đầu tư và hướng dẫn tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư không hướng dẫn cụ thể dự án nào thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án nào không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư mà chỉ đưa ra quy định về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư (Điều 30, 31, 32 Luật Đầu tư 2020). Do đó, đối với các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của UBND cấp tỉnh, hiện nay đang có cách hiểu khác nhau. Do vậy, Tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn cụ thể các dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu (trừ các dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại điểm b, c khoản 1, Điều 32 Luật Đầu tư) có phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư hay không, hay thực hiện thủ tục phê duyệt danh mục tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 hoặc tổ chức đấu giá theo quy định của Luật Đất đai.

Theo hướng dẫn của Luật Đầu tư, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ không có hướng dẫn xác định giá trị M3 (giá sàn nộp ngân sách nhà nước được đưa vào hồ sơ mời thầu) đối với trường hợp chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Do đó kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn có hay không việc xác định giá trị M3 trong trường hợp này. Nếu có thì việc xác định giá trị M3 nằm ở bước nào trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Về Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án theo quy định của pháp luật về xã hội hóa. Đồng thời cho ý kiến về lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án xã hội hóa có đất sạch tại các địa bàn có giá trị thương mại cao, trung tâm khu dân cư có thông qua hình thức đấu giá, đấu thầu hay không.

Về Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020, hiện có vướng mắc đối với các dự án cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời là cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích đất khác thì thực hiện thẩm định trình phê duyệt song song. Tuy nhiên đối với trường hợp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư không đồng thời là cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích đất khác thì không rõ quy định việc thực hiện trình tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trước hay sau quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích đất khác. Do vậy, đề nghị có hướng dẫn quy định việc thực hiện trình tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trước hay sau quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích đất khác.

Toàn cảnh buổi làm việc tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: MPI

Tại Hội nghị, đại diện Vụ Pháp chế, Cục Quản lý đấu thầu, Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư Pháp, Bộ Tài chính,… đã trao đổi về những quy định của pháp luật về đầu tư công, Luật đầu tư năm 2021, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020, Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020, Luật Đất đai 2013 và chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc tỉnh gặp phải trong quá trình thực hiện dự án; đại diện tỉnh Quảng Ninh cũng đã có những trao đổi phản hồi lại sau khi nghe ý kiến của các bộ, ngành.

Trên cơ sở các nội dung thảo luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Duy Đông cho rằng, các nội dung đã được đại diện các bộ, ngành và đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải thích rõ hơn.

Liên quan đến Luật Đất đai, Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ trình tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Đây là Luật khó, nhiều đối tượng, đặc biệt là liên quan đến quyền sử dụng đất của người dân và có khả năng sẽ cho ý tại ba kỳ họp của Quốc hội. Một trong số các nội dung rất quan trọng, điểm chính khi sửa Luật Đất đai năm 2013 đó là Điều 62 quy định về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động đưa vào Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV luật sửa đổi các luật để phân cấp toàn bộ thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp cho UBND cấp tỉnh thay vì Thủ tướng Chính phủ như hiện nay. Tuy nhiên để phân cấp triệt để, rút ngắn thủ tục hành chính thì phải sửa cả Điều 62, Luật Đất đai năm 2013. Tại vì Điều 62, Luật Đất đai năm 2013 quy định: chỉ có dự án hạ tầng khu công nghiệp chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ thì mới thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

Thứ trưởng đề nghị, sau cuộc họp này, Cục Quản lý đấu thầu sớm trình Lãnh đạo Bộ ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 để xử lý các vấn đề liên quan đến đấu giá, đấu thầu, xác định M3 cho phù hợp.

Chiều cùng ngày, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng làm việc với UBND thành phố Hà Nội để rà soát các khó khăn vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư của Thành phố./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 2049
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.